Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Concurs de cartells pel Dia Internacional de les Dones

La Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha convocat un concurs per tal de seleccionar el cartell pel dia 8 de març de 2008 amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Aquesta convocatòria s'adreça a totes les persones que hi estiguin interessades, sense límit d'edat ni de lloc de residència. Cada participant podrà concursar amb una sola obra, que s'haurà de lliurar a la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, i registrar-lo a l'OAC abans del dia 6 de febrer. El premi pel cartell guanyador serà de 500 euros. Les bases del concurs van ser aprobades a la Junta de Govern Local del passat 8 de gener.

Requisits
- Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites i els concursants podran utilitzar qualsevol tècnica que es pugui reproduir en impressió gràfica.

- La mida del cartell ha de ser DIN A-3. Es faran en sentit vertical i hauran de ser concebuts per a ser posteriorment impresos. L'autor o autora del cartell guanyador haurà de fer, si s'escau, les modificacions necessàries per facilitar la seva impressió.

- En el cartell haurà de figurar el text següent:
8 de març de 2008
Dia Internacional de les Dones


Forma de presentació
Les obres s'han de presentar muntades sobre cartró ploma per tal de facilitar-ne el trasllat i l'exposició.
Al dors de l'obra hi constaran un pseudònim i/o el títol del treball. També s'adjuntarà al dors un sobre tancat, a l'exterior del qual hi haurà de figurar el títol del treball i/o pseudònim escollit, i a l'interior, el nom i els cognoms de l'autor/a, l'edat, l'adreça i el telèfon de contacte, juntament amb el títol i/o pseudònim.
Les obres es presentaran sense signar. Els autors podran fer-ho una vegada sigui públic el veredicte del jurat.

Lloc i Termini de Presentació
Els cartells s'hauran de lliurar a la Regidoria de Polítiques d'Igualtat registrant-los a l'OAC, Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer Balmes, 2, de Ripollet, en horari de 8 a 19h de dilluns a divendres.
El termini de presentació serà fins el dia 6 de febrer de 2008.

Composició del Jurat
El jurat estarà presidit per la Regidora de Polítiques d'Igualtat i integrat pels vocals següents: una representant del Grup de Dones per la Igualtat de Ripollet, una representant del Grup de Dones de l‘Associació Cultural Jaume Tuset, una representant de Bruixes de Ripollet, una persona de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament, i la Tècnica de la Dona, en qualitat de secretària.

Veredicte
La selecció del cartell es decidirà per majoria simple dels vots dels membres del jurat, amb el vot de qualitat de la Presidenta en cas que es produís un empat. Les seves decisions seran inapel•lables.
El veredicte es farà públic durant la primera quinzena del mes de febrer del 2008.
Si les obres presentades no tenen prou qualitat , el jurat es pot reservar el dret de declarar desert el concurs.

Premis
El premi per l'autor/a del cartell guanyador serà de 500 euros, subjecte a les retencions legals establertes.
El cartell guanyador anunciarà els actes del Dia Internacional de les Dones 2008. Les obres guanyadores quedaran en propietat de l'Ajuntament de Ripollet, el qual tindrà el dret de reproducció i difusió.

Drets
La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació de les bases.
L'Ajuntament es reserva el dret de fer una exposició amb totes les obres presentades al concurs.
Les obres no premiades es podran recollir al llarg del mes de maig a l'Ajuntament de Ripollet, carrer Balmes, 2.
Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt per l'organització.

Foto: Cartell 2007