Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les indemnitzacions dels Consells d'Administració enfronten CpR i equip de govern

L'equip de govern ha emes un comunicat per contestar a les crítiques que el Compromís per Ripollet havia fet respecte a les indemnitzacions que reben els membres dels Consells d'Administració. En aquesta nota de premsa, l'equip de govern puntualitza que “aquestes indemnitzacions van ser aprovades per acord del Ple de l'Ajuntament el passat mes de juliol.”

També explica que “l'acord del Ple deixava clar que és potestat de cada Patronat ratificar aquest acord, és a dir, manifestar si estan d'acord o no amb cobrar aquestes indemnitzacions. Cal destacar que, per àmplia majoria, tots els Consells d'Administració han aprovat percebre la citada indemnització, l'import de la qual és de 50 euros”.
L'equip de govern vol recordar que, llevat dels tres regidors que compten amb una dedicació exclusiva, tota la resta de regidors percep la mateixa quantitat en concepte d'indemnització per assistència a reunions. Recordar també que aquest pagament és personal, és a dir, una vegada s'ha efectuat l'Ajuntament no pot fiscalitzar a què es destina l'import de les indemnitzacions i, per tant, no es pot saber quin és el ús que hi dóna cada regidor, tant del govern com de l'oposició.

Aquesta resposta fa referència a les declaracions que el Cop-CpR ha fet, a través d'un comunicat de premsa, afirmant que les retribucions i indemnitzacions aprovades el passat mes de juliol poden suposar un greuge comparatiu entre els polítics i les entitats representades als diferents consells d'administració dels patronats municipals. Per José Luis Muñoz, regidor del Compromís, “aquestes indemnitzacions suposen una contradicció respecte al caràcter participatiu de les entitats.(...). Pel nostre grup la participació en els Patronats te un caràcter de servei a la ciutadania, i la millor manera de fer-ho és des del voluntariat. La participació de les entitats s'ha de fomentar des de l'enfortiment de la participació real i la presa de decisions i no és possible ni recomanable incentivar-la econòmicament”.

El CpR d'altra banda ha volgut destacar a través d'un altre comunicat, que les aportacions del seu grup municipal a l'Ordenança de Medi Ambient dels Espais Verds han aconseguit establir un mecanisme per preservar les espècies vegetals significatives que estan emplaçades en solars privats. A més s'ha aconseguit prioritzar l'ús de productes biològics i ecològics ens els tractaments fitosanitaris i en els adobs, entre d'altres coses.

FOTO: Una part de l'equip de govern al darrer Ple municipal.

L.P.