Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local del 14 de novembre

Aquesta Junta va atorgar uns 5.600 euros com a ajuts econòmics per a necessitats socials, segons la proposta de la Regidoria de Serveis Socials. També es va aprovar la despesa de 1.500 euros en concepte d'aportació de l'excercici 2007 per al manteniment del servei d'allotjament d'urgència per a dones víctimes de violència domèstica i els seus fills, gestionat per l'empresa Institut per a la Promoció Socials i de Salut.

D'altra banda es va adjudicar la construcció de la font ornamental del Pavelló Municipal Joan Creus a l'empresa Constructobras de Montcada, S.L. per un import de 24.927,92 euros. Per últim es va aprovar la distribució de subvencions proposades pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Es van atorgar 24.854 euros a Ripollet Solidari, 4.618 euros a Mans Unides, 11.998 euros al Casal Cubà, 12.699 euros al Col·lectiu de famílies acollidores i 9.236 euros a la Creu Roja. Aquestes subvencions, a justificar, es faran amb càrrec a la partida de Cooperació amb els països en vies de desenvolupament de l'exercici 2007.