Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords del Ple Ordinari del 27 de setembre

El Ple ordinari del mes de setembre, celebrat el passat dia 27, es va iniciar amb dos acords presos per unanimitat. D'una banda, la modificació de la plantilla del Patronat d'Ocupació, que ja havia estat aprovada al seu Consell d'Administració, i d'altra banda, les festes locals 2008, que seran el 12 de maig i l'1 de setembre. El nomenament del regidor Ferran Tornel com a nou membre del Consell d'Administració del Patronat de Comunicació va comptar amb els vots en contra del PP i el CpR, i els vots afirmatius dels grups que conformen l'equip de govern, PSC i CiU.

En aquest punt també es va votar una esmena presentada pel CpR, on es demanava que el cinquè membre del consell sigués escollit dos anys per l'equip de govern i altres dos per l'oposició. La proposta no es va acceptar, amb els vots en contra del PSC i CiU. El Ple també va donar els vist-i-plau d'una modificació de crèdits, per un import total de 571.858,93 euros, destinats a diversos projectes del Pla educatiu d'entorn, de medi ambient i la modificació d'obres com les del parc Maria Regordosa, el parc Pinetons, o el Centre Cívic Maragall. Aquest punt va comptar amb l'abstenció dels grups de l'oposició. A la sessió també es va aprovar el text refós del Pla especial d'ordenació urbanística per al desenvolupament de la xarxa de telefonia mòbil, amb el vot a favor de tots els grups, excepte el CpR, que s'hi va abstenir.

Un altre acord, que va comptar amb l'abstenció de l'oposició, va ser l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla especial per ajustar la vialitat i els usos de l'anell viari del sector Baricentro. D'altra banda, PP i CpR van votar en contra de l'aprovació provisional del Pla de millora urbana per al reordenament de les edificacions que promotors privats construiran a les parcel·les ubicades entre el carrer de Magallanes i la carretera de Santiga, just darrera del Molí d'en rata.

A l'apartat de mocions s'hi van debatre tres, totes elles presentades pel PP. Cap de les mocions es va aprovar, en obtenir els vots en contra del PSC i CiU i el vot afirmatiu del CpR. Les propostes consistien en la rebaixa del tiquet del menjador escolar, la rectificació per part del PMCiJ sobre la forma de comunicar les seves activitats als joves, i uns presumptes abocaments de deixalles al costat del poliesportiu. Pel que fa a aquest darrer punt, la regidora d'urbanisme, Rosa Martín, va explicar que es tracta d'un dipòsit de runes extretes de les obres del poliesportiu, que en els propers dies seran aplanades.

R.H.