Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els accidents laborals al Vallès Occidental augmenten durant el 2006

Segons dades de l'informe de Sinistralitat Laboral 2006 del Vallès Occidental, la sinistralitat laboral a la comarca ha experimentat un increment del 8'9% respecte l'any anterior. Concretament es van produir un total de 22.024 accidents. D'altre banda cal dir que l'avanç de dades del 2007 indiquen, però, que la sinistralitat ha tornat a disminuir en els primers mesos de l'any en un 17%.

L'increment del nombre d'accidents laborals durant l'any 2006 suposa un canvi de tendència en relació amb la línia baixista que havia estat la tònica dominant en el període 2001-2005, quan el nombre de sinistres laborals de la comarca es van reduir en un 25,9%.
Un 77'5% dels accidents laborals del Vallès Occidental es va concentrar en el col·lectiu d'homes, mentre que el restant 22,5% correspongué a les dones. Pel que fa a la gravetat dels accidents, un 99'3% van ser lleus, mentre que un 0,6 foren greus i només un 0,1% mortals. Pel que fa al tipus d'activitat un 42,4% dels accidents laborals es van concentrar al sector industrial, seguit dels serveis amb un 39,4% i a distància la construcció amb un 17,6% i l'agricultura amb un 0,5%.

L'augment de la sinistralitat laboral al Vallès Occidental del 2006 s'emmarca en un augment de l'accidentalitat en el conjunt de Catalunya. Així durant el 2006 el nombre de sinistres en jornada amb baixa es van situar en un total de 162.979 a Catalunya, cosa que representa un 6,7% més que el 2005.