Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords del Ple ordinari del 3 de maig

3 de maig
En primer lloc, es va donar compte del Despatx Oficial del nomenament provisional del nou vicesecretari general de l'Ajuntament, de vàries resolucions d'alcaldia i l'aprovació de la liquidació dels pressupostos del 2006.

Seguidament, es van debatre els punts corresponents a la construcció d'una nova zona d'aparcaments al carrer de Maragall. El nou aparcament tindrà un 10% de places de rotació i la resta seran de pupil·latge i adjudicació fins a 50 anys. El punt va comptar amb els vots favorables de l'equip de govern, format per PSC, CiU i ICV; en contra d'ERC i l'abstenció del regidor no adscrit, d'EUiA i del Compromís per Ripollet. El PP va votar favorablement a l'establiment del servei i l'avantprojecte, però es va abstenir en l'apartat que estableix que la gestió la faran tercers.

També es va donar llum verda al primer redactat de l'Ordenança de medi ambient dels espais verds de Ripollet, amb el suport del PSC, ICV, CiU, ERC, EUiA i CpR i les abstencions del regidors no adscrit.

El següent punt tractat va ser la modificació de les partides de l'Ajuntament, per fer front a inversions, com ara la reforma del Jutjat de Pau, el projecte de la llar d'infants Els Pinetons i ajuts a l'Associació d'Afectats per l'Amiant, entre d'altres. El punt va comptar amb el vot a favor de PSC, ICV, CiU, EUiA, ERC i PP, mentre que el regidor no adscrit i el CpR s'hi van abstenir.

A continuació, es va ratificar una valoració de tres llocs de treball que quedaven pendents. Tots els grups, excepte el regidor no adscrit, el PP i CpR, van donar suport als increments salarials.

Finalment es va aprovar una moció a favor de les emissions de TV3 al País Valencià. Van estar tots a favor, menys el PP, que s'hi va abstenir.

Memòria del Defensor
En compliment de les seves funcions, el Defensor del Ciutadà va presentar en aquesta sessió plenària la memòria de la seva actuació l'any 2006. Així, des de l'entrada en funcionament del servei, a mitjan setembre, va atendre un total de 35 consultes, amb 18 casos admenos i 8 resolts. Es van tramitar 4 expedients relacionats amb la Regidoria de Relacions Institucionals i Comunicació, 4 de la Policia Local, 3 de responsabilitat patrimonial, 3 de neteja viària, 2 d'Urbanisme, 2 de Serveis Socials, 2 de manteniment i, finalment, 1 de trànsit i un altra queixa d'Activitats.

El Defensor, Ramón Costa va explicar, davant les regidors i públic present al Ple, la importància d'establir ponts de diàleg per recuperar la confiança dels ciutadans en l'Administració.