Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local del 28 de juny de 2006

Es va convocar el concurs del servei de retirada i desballestament de vehicles vells i abandonats. També es va acordar sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció per import de 131.030 euros, per al foment de la recollida selectiva de fracció orgànica de residus.
Seguidament, es va adjudicar el projecte de la nova llar d’infants municipal a l’empresa Ventura i Associats Servei d’Arquitectura Tècnica SL. Aquesta empresa s’encarregarà de la redacció del projecte de construcció, d’instal·lacions, direcció d’obres i coordinació de seguretat del projecte executiu de construcció d’aquesta llar d’infants, per un preu total de 52.408,80 euros. Finalment, es va autoritzar el pagament de la font ornamental de la rotonda del carrer de Balmes amb Calvari, una vegada corregides les deficiències aparegudes.