Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

24 de juliol, jornada de donació de sang a Ripollet

El proper dilluns 24 de juliol es tornarà a fer una nova jornada de donació de sang. La unitat d’extracció estarà situada al Centre Cultural de 10 a 14 hores. L’any 2005 a Ripollet es van realitzar un total de 18 sessions de donació de sang. El nombre de persones que en van donar sumà 1059, amb un índex de donacions de 30,3 habitants per cada mil habitants any i un percentatge sobre cada mil habitants any de 58,8.

En el conjunt de la comarca del Vallès Occidental el nombre de donats a l’any 2005 sumà 29829, 20289 foren donacions realitzades a la unitat mòbil i 9540 donacions al banc hospitalari, amb un índex de donació per cada mil habitants any en aquesta comarca del 35, 7 per cent.

El Banc de Sang i Teixits (BST) és actualment l’únic banc de sang de Catalunya, resultat d’unir tots els bancs del territori per fer front a l’increment dels requeriments tècnics i de seguretat. A més de promocionar la donació en les unitats mòbils, el BST és el responsable integral dels serveis de transfusió d’12 hospitals de la Xarxa Pública Catalana i d’assumir el compromís de ser el centre de referència en la resolució de consultes transfusionals per als serveis que en aquesta matèria tenen tots els hospitals i clíniques de Catalunya. El Banc de Sang i Teixits subministra a tots els hospitals i clíniques de Catalunya els productes sanguinis que manquen per atendre les necessitats que poden sorgir en gairebé 15.000 llits hospitalaris.

Registre de donacions de sang a Catalunya 2005
L’any 2005 es van recaptar 260.608 donacions, de les quals 173.403 (66,5%) es van fer a les unitats mòbils i 87.205 (33,5%) als centres fixos del Banc de Sang i Teixits. Malgrat l’augment en la recaptació, respecte l’any 2004, 6.079 unitats més, l’augment de la població ha fet mantenir un índex de donació molt similar, ja que aquest any ha estat de 37,3 donacions per mil habitants/any.

Pel què fa a les transfusions, durant el 2005, gràcies a aquestes donacions, s’han pogut realitzar un total de 399.147 transfusions de sang per a tractaments mèdics i oncològics (3,3% més que al 2004) El BST compta actualment amb 12 centres de donació propis en els hospitals de referència de les poblacions catalanes. El mes de juny de 2006, amb la recent incorporació del banc de sang de la Mútua de Terrassa al Banc de Sang i Teixits, s’ha tancat el procés d’unificació definitiva de tots els bancs de sang de Catalunya. Aquest procés, impulsat pel Departament de Salut, s’emmarca en la tendència europea de concentració de les principals estructures dedicades a la gestió de la sang.

Equips mòbils
La flota d’equips mòbils realitza unes 90 campanyes a la setmana. Durant l’any 2005 es van dur a terme un total de 4163 sessions a la majoria de municipis, empreses i entitats socials catalanes. L’any 2005 es van recollir 156.619 unitats
de sang en les campanyes amb unitat mòbil, xifra que representa un 71 per cent del total de donacions. També s’organitzen maratons per promoure la donació de sang des d’una gran flexibilitat horària i un important desplegament de serveis.

Diàriament, el Banc de Sang i Teixits distribueix 1000 productes sanguinis als hospitals públics i privats de Catalunya. L’any 2005 es van subministrar 325.381 productes sanguinis distribuïts de la forma següent: més de 28.000 unitats a plasma fresc, 3900 litres de plasma conservat, 200.000 concentrats d’hematies (CH) i més de 92.000 a concentrats de plaquetes (PQ).