Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Primera reunió de la Comissió de Participació Ciutadana del sector Nord Oest

Seguint el programa de participació ciutadana que ha de regir la modificació puntual del Pla General Metropolità, sector Nord Oest, de Ripollet, el passat dia 10 de juliol es va celebrar la primera reunió de la Comissió de Participació Ciutadana. Aquesta Comissió està integrada per un total de vint-i-tres membres, entre tècnics municipals, equip redactor, portaveus dels diferents grups municipals, representants d’associacions de veïns, entitats culturals, esportives, altres entitats, propietaris i l’associació de promotors i constructors de Ripollet. El principal objectiu de la Comissió és facilitar i garantir els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en el procés de planejament.

Aquesta primera reunió va ser presidida per l’alcalde, Juan Parralejo, que va destacar la importància que té per a Ripollet l’ordenació urbanística que es vol dur a terme. D’aquí la voluntat d’endegar una comissió de participació ciutadana per tal que tothom tingui la possibilitat de donar la seva opinió, fer suggeriments o presentar propostes, i així aconseguir una ordenació urbanística que satisfaci els interessos de la immensa majoria.

En aquesta primera sessió l’equip redactor, format pels senyors Joan Barba i Albert Cortina, assistits pel tècnic en Medi Ambient, Xavier Mayol, va exposar el contingut de l’avanç recentment aprovat pel Ple de l’Ajuntament, tot citant els treballs i documents que per a la seva redacció s’han tingut en compte.

Feta aquesta exposició, es va iniciar un torn de preguntes i intervencions per part dels assistents. Així doncs, d’una manera distesa i fluida, els diferents membres varen anar plantejant qüestions que varen ser abordades per l’equip redactor.

Finalment l’alcalde va clausurar aquesta primera sessió de la Comissió de Participació Ciutadana, fent una valoració molt positiva donada la participació dels assistents en el debat generat, tot reconeixent la complexitat tècnica de la matèria. Així mateix va destacar el fet que els objectius i criteris que es pretén assolir amb la modificació i que foren aprovats pel Ple són generals, destacant la construcció d’infrastructures que permetin aproximar els dos espais actualment separats pel riu Ripoll i per l’autopista, i l’obtenció d’equipaments esportius que permetin la consecució del Pla Director d’Esports, aprovat pel Patronat Municipal d’Esports.