Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Es constitueix la comissió municipal del Defensor/a del ciutadà

La Junta de Portaveus es reuneix aquest dijous, 9 de març, per parlar de la figura del Defensor del Ciutadà i per escollir els membres d'una comissió especial que s'ha de constituir i que servirà per relaciona aquesta figura amb el Ple de l'Ajuntament. Aquesta comissió estarà presidida per l'Alcalde i comptarà amb un membre de cadascun dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament. El Reglament del Defensor del Ciutadà va ser aprovat al Ple del passat 27 d'octubre.

Aquesta figura és una institució que tutelarà els drets dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi en relació amb l'actuació de l'Ajuntament i dels organismes que depenen d'ell. El defensor o defensora serà escollit pel Ple, amb una majoria de tres cinquenes parts del nombre legal de regidors, a proposta de la Comissió abans citada. Segons estableix el reglament, el Defensor/a no rebrà instruccions de cap autoritat i complirà les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri. A més, totes les actuacions del Defensor/a són gratuïtes per a la persona interessada, sense que calgui l'assistència de cap advocat ni procurador.