Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Generalitat fa pública la seva nova proposta de solució de l’impacte de la C-58

La nova proposta de la Generalitat per a la solució de l’impacte de la C-58 contempla una inversió de més de 10 milions d’euros, en actuacions paisatgístiques per a reduir el soroll i la millora de l'entorn urbanístic. Aquesta proposta, que exclou cap intervenció en la línia de cobrir o soterrar cap tram de l'autopista, va ser formulada per part del secretari de Mobilitat, Manel Nadal, i el director de Carreteres, Jordi Follia, davant els representants de la Comissió Municipal de Solucions a la C-58, a la reunió, celebrada el passat dilluns 6 de març. La Comissió es reunirà la propera setmana per tal de debatre-la.

En aquesta ocasió, l’estudi ofereix un paquet d’obres, com ara la creació de talussos insonoritzants, illes de vegetació i adossar una doble façana de vidre i alumini als pisos més propers a l’autopista, amb les que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques assegura que el soroll es reduiria a la meitat. A més, planteja la realització de treballs d’acondicionament de l’entorn, amb noves zones verdes i un accés a la passarel·la més ample, entre d’altres.

Cinc àmbits d’actuació
En una nota de premsa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, s’afirma que la darrera proposta “redueix sensiblement l’impacte sonor i, a més, soluciona la integració i l’esponjament del seu entorn respecte l’autopista, que actualment genera múltiples espais residuals i buits, que el projecte impulsa com a nous espais verds i públics”. El projecte presentat es divideix en cinc àmbits d'intervenció i respon a la idea de “crear una gran parc lineal que minimitzi l’impacte visual i acústic de l’autopista, que consolidi la façana sud del barri de Pont Vell-Tiana i que, a escala urbana, ofereixi un àmbit d’interès ciutadà que incorpori equipaments de lleure i esportius, així com espais públics”.
Així, defineix la transformació de l’espai entre l’aparcament i el parc de Maria Regordosa en un continu verd, amb una àrea de jocs infantils i una nova plaça, que al mateix temps actuarien de barrera contra l’impacte acústic. En segon lloc, es parla d’adossar una façana insonoritzant de vidre i alumini, sobre un esquelet de formigó davant dels edificis més afectats, del carrer de la Verge de Montserrat i de Sant Sebastià. Segons s’explica a la nota tramesa per la Generalitat, aquesta façana actuaria de “barrera acústica de tipus mur cortina”. A més, s’inclou el tractament paisatgístic, amb la plantació de vegetació entre la façana sud dels edificis i l’autopista, així com la connexió amb una rampa fins al pas de vianants. Quant a la passarel·la, es vol redissenyar la banda nord, afegint-li una placeta. A més, s’explica que es guanyaria un nou frontal davant del carrer Sant Sebastià, que s’urbanitzaria amb murs verds i zones ajardinades per a l’esbarjo i el joc infantil, integrades amb l’actual espai de la Font del Petricó.

Inconvenients del soterrament
Segons la mateixa nota de premsa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, al respecte del soterrament s’afirma que “els estudis realitzats descarten aquesta opció, ja que es considera tècnicament inviable”. Segons el document, “el pas del riu Ripoll i del riu Sec de Cerdanyola comporten nombroses dificultats tècniques i ambientals. La construcció d’un soterrament comportaria, ja en la seva execució, reduir un 50% la secció hidràulica del riu Ripoll durant els 3 anys d’obres. Això suposa un risc d’inundabilitat inassumible que contravé les condicions de l’Agència Catalana de l’Aigua”. A més, la declaració afegeix, “el túnel en si suposa una barrera a la circulació de l’aigua que afectaria el curs natural i l’aqüífer del riu Sec i del riu Ripoll. La impermeabilització del túnel comporta serioses dificultats tècniques i l’extracció continuada de les filtracions podria suposar un rebaixament constant de la capa freàtica del Ripoll”. Així mateix, la nota enviada per la Generalitat adhueix problemes de seguretat en la circulació, tot afirmant: “a part de la dificultat de trobar alternatives de pas durant la seva construcció, les mesures de seguretat desaconsellen construir túnels en autopistes com la C-58 on hi circulen més de 136 mil vehicles al dia. Finalment, el traçat proposat per al soterrament no compleix la normativa viària al requerir d’unes característiques tècniques del pendent que el fan incompatible amb l’enllaç existent de Ripollet-Cerdanyola”. Finalment, recorda que el passat estiu, la Direcció General de Carreteres va destinar 2,3 milions d’euros al a col·locació d’un paviment sonoreductor entre Ripollet i el nus de la Trinitat, que ha permès reduir de 2 a 3 decibels el soroll que produeix el trànsit de vehicles.

Descarregueu l'arxiu adjunt, on trobareu la nota de premsa original amb el material gràfic del projecte.