Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Finalitzada la primera fase del Pla Acció Cultural de Ripollet

El Patronat Municipal de cultura i Joventut espera tenir enllestit abans de l’estiu el Pla d’Acció Cultural de Ripollet. Aquest mes de març s’iniciarà la segona fase d’elaboració del pla, basada en el diagnòstic realitzat per la Diputació de Barcelona i que va ser presentat aquest dimecres, 1 de març, al Centre Cultural pel tècnic Sergi Díaz i el regidor de Cultura i Joventut, Ferran Tornel. Aquest document, consensuat amb tots els agents culturals locals, ha estat elaborat arrel d’un ampli anàlisi documental i d’un treball de camp, amb visites a equipaments, entrevistes personals i tres sessions de treball amb tècnics i entitats.

Punts forts i febles
El diagnòstic apunta com a punts forts de la realitzat cultural de Ripollet el suport de l’Ajuntament a les entitats, la motivació de l’equip del Patronat, així com la potencialitat del Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata i de la biblioteca. El document també apunta com a positiva la capacitat d’organització i iniciativa del teixit associatiu de Ripollet, la diversitat de propostes, la qualitat de la programació d’arts escèniques i l’esforç per establir canals de relació entre els diferents agents.
En quant als punts febles, el diagnòstic senyala una manca de definició del municipi i de la seva política cultural, la utilització poc ordenada i coordinada dels canals de difusió de les activitats i la manca de comunicació entre les diferents àrees municipals. L’estudi també reflecteix la necessitat de millorar el procés d’atorgament de subvencions i la manca d’una xarxa d’equipaments que s’adapti a les necessitats locals. A més, el document apunta dificultats de coordinació entre entitats i de regeneració dins el teixit associatiu, limitacions espaials i manca d’elements patrimonials que permetin la identificació de la ciutadania amb el municipi.

Fase de propostes
Aquest me de març s’iniciarà la 2ª fase d’elaboració del pla, amb dues noves sessions de treball, el dies 17 i 25, per a la realització de propostes concretes. L’objectiu de la Diputació és recollir aquestes idees en un nou document que estigui enllestit cap a l’abril i el qual, un cop sigui consensuat, constitueixi el Pla d’Acció Cultural de Ripollet.