Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords del Consell Escolar Municipal del 29 de juny

El Consell Escolar Municipal va celebrar el passat 29 de juny el darrer plenari del curs escolar, on es va informar del treball portat a terme per la Comissió de Serveis i la d’Ensenyament, a més de servir per fer balanç i acomiadar tant als professors i directors que marxen de Ripollet, com als pares i mares que deixen les AMPA. En aquesta sessió també es van consensuar els dies de lliure disposició dels centres pel proper curs, que seran el 31 d’octubre i el 5 de desembre d’enguany i el 27 de febrer de 2006. El darrer punt de l’ordre del dia va ser la ratificació de l’acord pres per la Comissió de Serveis sobre la cuina central, que es va aprovar per unanimitat.

Aquest acord va consistir en demanar una reunió urgent amb el Director General de Centres Docents, Miquel Roca, a qui es realitzarà la petició unànime de que la Generalitat assumeixi el cost de la construcció d’una cuina central al Martinet i la possibilitat de poder participar en l’elaboració d’aquest projecte. La delegació formada per assistir a aquesta reunió compta amb representació de la comunitat educativa i de la corporació municipal, amb membres de l’equip de govern i de l’oposició. L’objectiu és que aquesta reunió se celebri el més aviat possible, per tal de poder demanar al departament de Sanitat una ampliació provisional per a continuar utilitzant la cuina de l’escola Ginesta, donat que ja no compleix la normativa actual.

Pel que fa a la tasca portada a terme per les dues comissions del CEM, en aquesta sessió es va donar compte, pel que fa a la de Serveis, de l’elaboració del plec de condicions que ha regit el concurs per a l’adjudicació del servei de menjador i ludoteca de les escoles públiques. En quant a la comissió d’Ensenyament, aquest curs s’ha encarregat de realitzar el seguiment de la preinscripció i matriculació, ha informat del procés de matriculació de la llar d’infants i ha acordat formar una comissió per a la creació d’una Oficina Municipal d’Escolarització que es vol posar en marxa durant el proper curs. Aquesta comissió també ha realitzat el seguiment del procés d’obertura de la llar d’infants, així com de les obres de la segona fase del CEIP El Martinet, que s’espera estiguin enllestides durant el primer trimestre del curs vinent. El plenari del CEM també va informar del treball realitzat per la comissió d’Ensenyament dins el Pla d’Entorn i de la signatura dels convenis amb la UAB, pel projecte Ítaca, i amb La Gresca, per a l’activitat d’Esplai Diari. Altres tasques i projectes en els quals ha treballat aquesta comissió són la cessió dels terrenys per a la construcció de la 8ª escola de primària, el Projecte de Tecnificació Esportiva en tennis taula i atletisme, amb l’IES Lluís Companys, un projecte per a la reconstrucció d’una escola a la zona devastada pel tsunami i una jornada sobre educació d’adults, que s’espera celebrar al setembre.

Foto: Regidora d'Educació, Malika Zedjaoui