Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local de 16 de març de 2005

En aquesta sessió es va aprovar l’actualització del preu dels serveis de la Cooperativa de Treballadores Familiars de Ripollet en un 3’2%. Així, el preu per hora dels serveis d’atenció a la persona que es fixen en 10,45 euros els dies feiners, 11,84 euros els dies festius i els d’atenció a la llar en 6,38 euros l’hora. En el mateix sentit, també es va donar conformitat a la revisió de preus del conveni de col·laboració amb Creu Roja en un 3’2%, pel que fa al servei de teleassistència domiciliària.
La Junta també va acordar el rescat de sis parades del Mercat Municipal, després que els adjudicataris hagin renunciat o per caducitat de la concessió.
La JGL també va donar autoritzar el pagament de la quota de 3.579,25 euros al Consorci de Turisme del Vallès Occidental.
A continuació, es va acordar la sol·licitud de subvencions a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per valor de 742.489,31 euros, dins el programa d’Operacions Vertebradores 2004-2007. Aquestes aportacions ajudaran a fer front a inversions com ara millores a la via pública, la climatització del PAME, la quatra fase de la rambla de Sant Jordi i la remodelació de la plaça Pere Quart:
- millores de vies públiques. Import: 202.000 €. Quantitat a finançar per la MMAMB: 111.000 €
- instal·lacions de climatització del PAME, 2a fase, per import de 125.000 €. Quantitat a finançar per la MMAMB: 125.000 €.
- urbanització de la Rambla Sant Jordi, 4a fase, per import: de 525.455,92 €. Quantitat a finançar per la MMAMB: 306.489,31 €.
- remodelació plaça Pere Quart, per import: de 2.703.540 €. Quantitat a finançar per la MMAMB: 200.000 €.
Un altre punt aprovat va ser la nova senyalització del carrer Pablo Picasso, després de l’aprovació del canvi de sentit d’aquesta via.
Seguidament es va adjudicar a Caja Madrid la contractació d’un crèdit de 2,4 milions d’euros amb un any de vigència. Així mateix, es va adjudicar la contractació d’un altre crèdit a Banc de Sabadell per un import de 487.970 euros, amb una amortització a 14 anys.
Finalment, es va aprovar definitivament el projecte de construcció d’una font ornamental a la rotonda de la cruïlla dels carrers Balmes amb Calvari.