Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local del 2 de març

El Centre Obert ‘La Placeta’ ha rebut una subvenció de més de 12.000 euros, com a suport econòmic per al manteniment de la seva activitat, atorgada per la Direcció General d’Atenció a la Infància del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Aquesta subvenció va ser acceptada a la Junta de Govern Local celebrada el passat dimecres, 2 de març. En aquesta sessió també es va aprovar el pagament de prop de 1.700 euros, en concepte de les quotes corresponents a l’exercici del 2004, donat que l’Ajuntament és soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí i de l’Associació de Nacions Unides.

Un altre dels acords va ser l’adjudicació a l’empresa Suministros para espacio activo del contracte de subministrament i instal·lació de mobiliari per a la llar d’infants, per un import total de 49.750 euros. La Junta de Govern Local també va donar conformitat a les compensacions per a la millora de polítiques de minimització de reciclatge i recollida segregada de la fracció orgànica dels residus municipals dels anys 2002 i 2003, comunicades per l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Finalment, aquestes compensacions, previstes al Protocol de l’Ecoparc-2, han restat fixades en 84.080,46 euros per al 2002 i 108.730,02 per a l’exercici 2003.