Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Fundació Un Sol Món recollirà “roba amiga” a Ripollet

L’Ajuntament de Ripollet cedirà la gestió dels contenidors de recollida de roba usada a la Fundació Un Sol Món, de l’obra social de Caixa Catalunya. El programa “Roba Amiga” forma part d’un projecte d’ocupació laboral i recuperació medi ambiental, en conveni amb l’Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya i Càritas. La fundació ja disposava d’un dipòsit a la deixalleria i a partir de gener n’instal·larà nous a altres punts de la població. L’acord es va prendre recentment en Junta de Govern Local, davant “el dubtós ús” que feia d’aquesta explotació el col·lectiu Humana.

El programa Roba Amiga és un projecte d'inserció laboral mitjançant la reutilització de roba en bon estat a Catalunya. Es tracta d'una iniciativa conjunta de la Fundació Un Sol Món amb les entitats Aires (Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya), que aplega 32 empreses d'inserció, i Càritas Catalunya, que des de fa molts anys té un compromís en la recollida de roba i fa una aportació molt important a tot el sector.

El reciclatge i la recuperació és un terreny que tradicionalment ha estat aprofitat per organitzacions amb interès social. Dins d'aquest sector, la recuperació i el reciclatge de productes tèxtils han sempre tingut molta importància.

La tasca que duen a terme les organitzacions de recuperació i reciclatge del tèxtil té un doble impacte:
 Social: L'activitat crea llocs de treball per a col·lectius amb problemes per inserir-se en la vida social i laboral del país (col·lectius amb drogodependències, amb problemes d'alcohol, amb problemes psiquiàtrics, dones amb poca formació, aturats de llarga durada, etc.)
 Medi ambiental: La recuperació i el reciclatge eviten l'acumulació en el territori de residu tèxtil: es calcula que el consum per persona de tèxtil és d'entre 7 i 10 kg l'any, sense comptar la quantitat de residu d'aquest tipus que genera la indústria del sector tèxtil i confecció.

La seva acció en aquest àmbit pretén aprofundir en el doble impacte social i medi ambiental propi de les activitats de recuperació i reciclatge del tèxtil mitjançant un programa que s'articula en tres línies de treball o projectes:
 Projecte de recollida de roba usada, per augmentar la quantitat de roba recollida, mitjançant de la instal·lació de contenidors externs.
 Projecte de reciclatge i exportació, per crear canals alternatius de sortida a la gran quantitat de roba que no es ven a les botigues i que s'envia a abocadors o es ven a majoristes, mitjançant la creació d'una planta de reciclatge que fabriqui productes utilitzables pel sector tèxtil i altres sectors industrials. Complementàriament, s'estudiarà la possibilitat d'implantar un sistema d'exportació controlada al Tercer Món.
 Projecte de venda al detall, per augmentar la venda al detall, els marges i la capacitat de crear llocs de treball d'inserció.

Impacte previst

 Impacte sociolaboral, ja que només amb la recollida, el programa generarà 45 nous llocs de treball d'inserció sociolaboral.
 Impacte ambiental, ja que s'incrementarà en un 150% la recollida que realitza el sector a Catalunya, és a dir 4.500 tones addicionals l'any de residu tèxtil que es recuperaran i/o es reciclaran.

Al final de la intervenció, el programa serà autosostenible i per tant generarà els recursos necessaris per al seu propi manteniment. Es tracta d'una important oportunitat per a tot el sector per dur a terme una acció conjunta de gran impacte, treballant de forma estrictament coordinada.
És la primera experiència a Europa d'utilització de tecnologia de punta per al reciclatge del residu tèxtil. Es revaloritzarà el sector, gràcies a la provada solvència social i ètica dels membres d'aquest projecte, que no sempre pot ser demostrada per altres entitats similars.