Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell d'Alcaldies aprova la Creació del Comitè per la Sanitat del Vallès Occidental

Imatge 1.
Imatge 1
En el marc del Pla de Reconstrucció aprovat el mes de juny passat, el Consell d'Alcaldies ha donat llum verda avui a la creació del Comitè per la Sanitat del Vallès Occidental previst en les Mesures transversals i territorials de recuperació. Aquest Comitè es crea com a òrgan consultiu i de deliberació.

Avui també s'han aprovat els membres del Comitè que estarà format pels ajuntaments de la comarcal, les persones designades pel Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials, el Col·legi de Metges de Barcelona i amb la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès Occidental. La voluntat ha estat aconseguir la màxima representativitat del territori i dels diferents actors implicats al sistema de Salut, d'acord amb els integrants proposats pel departament competent. Per tal d'articular-ne el funcionament, el Consell Comarcal n'assumeix la presidència i la secretaria.

El president del Consell Comarcal ha explicat que "des d'aquest òrgan heurem d'analitzar la situació sociosanitària de la comarca, canalitzar les demanes de la comarca en l'àmbit de salut i fer seguiment de la planificació d'equipaments sanitaris i la situació de la salut al Vallès Occidental".

Informe favorable al Pla d'Actuació Comarcal i al Pla Supramunicipal de Qualitat de l'Aire
El Consell d'Alcaldies també ha informat favorablement sobre el Pla d'Actuació Comarcal (PAC) i sobre el Pla d'acció Supramunicipal de Qualitat de l'Aire. Pel que fa al PAC, el proper Ple del Consell Comarcal l'aprovarà definitivament com a full de ruta per a l'acció política i tècnica del Consell Comarcal del Vallès Occidental pel període 2021-2024.

Pel que fa al Pla d'acció Supramunicipal per la Qualitat de l'Aire, un cop informat favorablement pel Consell d'Alcaldies, en retorn de l'encàrrec fet a l'ens comarcal el mes de setembre de 2019 en declarar l'emergència climàtica.

Posteriorment, cada municipi haurà d'aprovar en el seu Ple aquest Pla i definir les actuacions a implementar al seu terme municipal. El Consell Comarcal també assumirà accions de caràcter general de seguiment i també portarà aquest Pla a aprovació del seu Plenari en la seva propera sessió.

NdP