Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Més de 6.000 immobles d'ús residencial de Ripollet no pagaran el Tribut metropolità al 2021

Imatge 1.
Imatge 1
Més de 6.000 habitatges de Ripollet amb valor cadastral inferior als 72.033,78 euros ja no hauran de pagar el Tribut Metropolità l'any vinent. Enguany encara sí, però en uns mesos podran demanar-ne la devolució. Aquesta novetat és fruït de les gestions de l'Ajuntament amb l'AMB, a qui continua reclamant millores en el transport públic.
Després de mesos de negociació i reunions per part de l'Ajuntament de Ripollet, tant amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona com amb la resta de municipis de la segona corona, s'ha aconseguit que l'AMB congeli el tipus impositiu al 0,168 i apliqui un nou mètode de càlcul, que suposarà un estalvi per a una bona part dels ciutadans de Ripollet. Un altre assoliment important per part de Ripollet ha estat la introducció d'una modificació a l'Ordenança del Tribut per al 2021, per la qual en els municipis on s'hagi fet revisió cadastral el 2019, com és el cas de Ripollet, els immobles de primera residència i d'un valor cadastral de menys de 72.033,78 € no hauran de tributar.

Així doncs, el 2021, segons dades del padró de 2019, 6.225 immobles d'ús residencial i primera residència, dels aproximadament 24.000 que hi ha a Ripollet, no hauran de pagar, el que suposa 2.497 immobles més exempts que l'any 2019. Com que l'ordenança es va fer a finals de 2019 i no s'han pogut introduir les millores per al Tribut de 2020, l'AMB s'ha compromès a aprovar, al Consell Metropolità d'aquest mes de novembre, un Pla d'Ajuts pel pagament del Tribut per a tots els immobles que haurien de quedar exempts, però que hauran de pagar. Així, aquells immobles entre 45.843,36 € (exempts de pagament arreu de l'AMB) i els 72.033,78 € de valor cadastral hauran de pagar el rebut, però després podran sol·licitar un ajut pel 100% de l'import. Tan bon punt s'aprovi el pla, s'informarà a la ciutadania de com sol·licitar aquests ajuts.

Pel que fa a aquells immobles amb un valor cadastral per sobre dels 72.033,78 €, que sí hauran de pagar el Tribut, la quota resultant enguany podrà ser una mica superior a la de l'any passat, atenent la revisió cadastral, però no tant com inicialment havia previst l'AMB, gràcies al nou sistema de càlcul proposat per l'Ajuntament i que va encarregar a una consultora externa.

No al Tribut sense millores
Des del passat mes de desembre, quan l'Ajuntament va tenir la primera reunió amb responsables de l'AMB, l'alcalde, Jose M. Osuna, ja ha demanat diverses vegades, fins i tot en el sí del Consell Metropolità, la no emissió del Tribut de 2020, mentre no es doni resposta a les demandes de la població i dels municipis de la segona corona, així com la incorporació progressiva al pagament del Tribut Metropolità a mesura que existeixi i s'executi un calendari d'inversions i millores del servei de transport. Una demanada en la línia de la moció aprovada per unanimitat durant el Ple Municipal d'octubre, a petició de les Associacions de veïns de Ripollet. L'alcalde afirma que "no és just que els nostres veïns i veïnes no disposin dels avantatges en transport de formar part de l'AMB, però sí hagin de suportar la seva càrrega fiscal".