Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Entra en vigor l'estat d'alarma, amb confinament nocturn de les 22 h a les 6 h

Imatge 1.
Imatge 1
La passada nit del 25 d'octubre va entrar en vigor l'estat d'alarma, amb confinament nocturn de 10 de nit a 6 de la matinada, per ajudar a baixar la taxa de contagis de la segona onada de COVID-19, en aquest moments disparada. Els establiments hauran de tancar a les 21 hores, excepte la restauració i l'oci, que plegarà a les 22 hores. A partir d'aquesta hora, la mobilitat queda restringida, principalment a excepció del trasllat a la feina, motius sanitaris, cura de persones grans, treure les mascotes a passejar (4-6 am) o força major, sempre justificats. Des d'aquesta segona nit ja es podran posar sancions. Per moure's, caldrà acreditar els motius amb un justificant o bé portar el Certificat autoresponsable de desplaçament.
Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00hores.
Excepcions
S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:
- Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui a la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
- Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en elscasos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S'inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades pera realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
- Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.
- Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S'inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
- Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.
- Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.
- Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
- Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.
Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat és permesa la circulació de vehicles per alsdesplaçaments permesos. La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.