Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En marxa la preinscripció escolar des de les escoles bressol fins a secundària

Imatge 1.
Imatge 1

La preinscripció escolar, del 13 al 22 de maig, prioritza la via telemàtica

Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22

A partir el 13 de maig i fins al dia 22 es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Un procés que enguany, a causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, tindrà uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials, amb cita prèvia, del 19 al 22 de maig. La preinscripció als batxillerats començarà el 27 de maig i als cicles formatius mitjà i superior el 2 i 10 de juny, respectivament.

Així, com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del web de les escoles bressol, per al primer cicle d'Educació Infantil, i del portal preinscripcio.gencat.cat, per al segon cicle d'Educació Infantil, Primària i ESO. D'aquesta manera, s'elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l'objectiu de garantir l'equitat, es preveu que disposin d'uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Així, la preinscripció presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins el 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o a través del correu electrònic (vegeu quadre inferior).

La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris serà del 27 de maig al 3 de juny, en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny, els cicles de grau mitjà d'FP i d'arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d'FP i d'arts plàstiques i disseny.


SOL·LICITUDS PER A INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIES

Del 13 al 22 de maig, de forma telemàtica, i del 19 al 22 de maig, de forma presencial.

COM ES PRESENTEN DE MANERA TELEMÀTICA?

Primer cicle d'Educació Infantil (Escoles Bressol Municipals)

Per a poder participar en la preinscripció cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes el dia 8 de setembre.
Cal connectar-se a l'apartat de preinscripció de la web de les Escoles Bressol Municipals: Hi ha dos procediments possibles:
1. Per correu electrònic. El full signat s'envia per correu electrònic juntament amb les fotos dels documents.

2. Des del formulari, que permet adjuntar les fotos dels documents i no requereix signatura digital. El formulari estarà actiu a partir del dia 13 de maig.

Segon cicle d'Educació Infantil, Primària i ESO

Important abans de començar:

1. Presentar una única sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna. A la petició d'admissió, però, s'hi poden indicar fins a 10 centres, per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

2. En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l'identificador de l'alumne a través del web del Departament d'Educació.

En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor de l'alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador per correu electrònic a la bústia electrònica oficial dels serveis territorials del Departament, enviant el DNI o document equivalent escanejat o fotografiat.

Com fer el tràmit:

S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil.

1. Connectar-se al web de la Generalitat de Catalunya a l'apartat de preinscripció i omplir la sol·licitud de preinscripció i enviar. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i "anterior" de l'aplicació i no els del navegador.
2. Una vegada enviades les dades s'obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s'ha d'enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació escanejada o fotografiada.
Importat: La sol·licitud només es considera presentada quan, després d'omplir tot el formulari, s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla i s'obté el resguard de la sol·licitud i aquest s'envia, juntament amb la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, per correu electrònic a l'adreça electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
3. El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

A ON ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ?

Centres públics
Escola Bressol pública La Verema: ebmlaverema@ripollet.cat
Escola Bressol Pública la Rodeta del Molí: ebmlarodeta@ripollet.cat
Escola Anselm Clavé: a8023566@xtec.cat
Escola Enric Tatché: a8033948@xtec.cat
Escola Francesc Escursell: a8038156@xtec.cat
Escola Gassó i Vidal: a8023426@xtec.cat
Escola J.M. Ginesta: a8023554@xtec.cat
Escola Tiana: a8023542@xtec.cat
Institut Escola El Martinet: a8076571@xtec.cat
Institut Escola Els Pinetons: a8076583@xtec.cat
Institut Lluís Companys: a8037206@xtec.cat
Institut Palau Ausit: a8035295@xtec.cat
Institut Can Mas: a8054186@xtec.cat

Centres concertats
FEDAC Ripollet: fedac.ripollet@fedac.cat
Col·legi Sant Gabriel: a8023475@xtec.cat
San Juan de la Cruz: a8023487@xtec.cat

COM ES PRESENTA DE MANERA PRESENCIAL?
Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l'objectiu de garantir l'equitat, es preveu que disposin d'uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o a través d'Internet, que serà accessible des dels webs de cadascun dels centres i des del web del Departament d'Educació, durant les 24 h del dia. Cada centre determinarà el seu horari d'atenció al públic, segons les necessitats. És per això que els webs dels centres, en un lloc visible, inclouran la informació sobre l'horari, correu electrònic, telèfon, així com l'eina de cita prèvia:

COM DEMANAR CITA PRÈVIA?
Escola Bressol Municipal La Verema - 670290655 - http://escoles.ebpripollet.cat/
Escola Bressol Municipal la Rodeta del Molí - 670290655 - http://escoles.ebpripollet.cat/
Escola Anselm Clavé - 93 692 08 64 - http://www.escolaclave.cat
Escola Enric Tatché - 93 580 85 23 - http://www.escolaenrictatche.wixsite.com/tatche
Escola Escursell - 93 691 77 01 - https://agora.xtec.cat/ceipescursell-ripollet/
Escola Gassó i Vidal - 93 692 07 25 - https://blocs.xtec.cat/gassividal/
Escola J.M. Ginesta - 93 692 27 91 - http://www.josepmariaginesta.es
Escola Tiana - 93 692 40 94 - https://agora.xtec.cat/ceiptiana/
Institut Escola El Martinet 93 594 75 22 - http://www.escolaelmartinet.com
Institut Escola Els Pinetons 93 594 67 22 - https://www.escolapublicaelspinetons.cat
Institut Lluís Companys 93 580 31 42 - http://www.institutlluiscompanys.org
Institut Palau Ausit 93 692 32 04 - http://www.inspalauausit.cat
Institut Can Mas 93 594 48 80 - http://www.inscanmas.cat
FEDAC Ripollet 93 580 95 66 - http://www.fedac.cat/ripollet
Col·legi Sant Gabriel 93 580 98 98 - http://ripollet.gabrielistas.org
San Juan de la Cruz 93 580 99 58 - http://blogdelcolegiosanjuandelacruz.blogspot.com

Preinscripció presencial amb seguretat
Els centres informaran sobre com es farà l'atenció presencial:
- Al centre hi ha d'anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
- Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf. Trobareu la sol·licitud a: ripollet.cat, al web de les Escoles Bressol Municipals (per al primer cicle d'educació infantil) i al web de la Generalitat de Catalunya, per al segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria.
- Recordar la recomanació de portar mascareta i guants.
- No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Per a informació i dubtes, poden contactar amb la Regidoria d'Educació, al telèfon 935 046 008, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h i de 15 a 19 h, o al correu electrònic: educacio@ripollet.cat.
Per a més informació, podeu consultar l'apartat de preinscripció del web del Departament d'Educació de la Generalitat.
Informació de la preinscripció a les escoles bressol municipals La Rodeta del Molí i La Verema (primer cicle d'educació infantil)

Formulari de preinscripció i informació sobre el projecte de les escoles bressol públiques de Ripollet a la web escoles bressol públiques de Ripollet.


MAPES DE PLACES I ZONES

- Mapa escolar de la Generalitat amb l'oferta de places per centres http://mapaescolar.gencat.cat/

- Mapa de la zonificació escolar a Ripollet del curs 2020-2021