Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’OMIC va rebre més de 1700 consultes i reclamacions al 2003L’habitatge, principal preocupació

L’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor (OMIC) va rebre l’any 2003 unes 1600 consultes i un centenar de reclamacions, és a dir, una mitjana de 5 diàries. El 43 % estaven centrades en temes relacionats amb l’habitatge, especialment sobre problemes a comunitats de veïns i la compra de pisos nous. Un altre punt molt denunciat és la telefonia, especialment de mòbils i facturació de trucades a números 806. L'OMIC també ha detectat molt descontent en la reparació d’electrodomèstics, abusos d’entitats bancàries, el retard del correu i queixes sobre la companyia del gas. En canvi, el comerç local se surt airós, amb només un 4 % de les consultes i reclamacions. L’OMIC està situat dins les dependències de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), davant l’edifici de l’Ajuntament i està obert de 9 a 15 hores.

Durant els darrers 12 mesos, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor s’ha encarregat de realitzar diverses tongades d’inspeccions a sectors com ara forns, restaurants, tintoreries, tallers de reparació de cotxes i el control de la qualitat de l’aigua.

15 anys de l’OMIC a Ripollet
Adreça: carrer Balmes 2, 08291 Ripollet
Telèfon: 93 504 6001, fax 93 692 32 23
Adreça electrònica: jvallhonrat@ripollet.org
Horari: 9 a 15 hores

OMIC és l’abreviatura per la qual es coneixen les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor. Una OMIC és un servei municipal d’atenció directa i gratuïta, a través de la qual tots els ciutadans poden sol·licitar informació sobre la problemàtica que, com a consumidors, pugui afectar-los.
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor és un servei de l’Ajuntament de Ripollet per ajudar als consumidors i usuaris a defensar els seus drets per mitjà d’informació prèvia, l’assessorament i la recepció de reclamacions en temes de consum.

Serveis que oferix l’OMIC
 Atenció personalitzada de consultes
 Anàlisi i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions
 Mediació entre les parts per a la resolució de determinades qüestions
 Campanyes d’informació i orientació als consumidors i comerciants
 Inserció mensual d’informació d’utilitat a El Butlletí
 Edició de material informatiu
 Documentació tècnica
 Col·laboració amb la Junta Arbitral de Consum de Catalunya
 Derivacions amb les associacions de consumidors

Finalitat
a) Informar i orientar els consumidors sobre l’exercici dels seus drets
b) Rebre denúncies i reclamacions dels consumidors
c) Educació i formació en matèria de consum

Qui és el consumidor?
Es consideren consumidors les persones físiques o jurídiques de qualsevol procedència que, com a destinataris finals, fan l’adquisició, fan ús o gaudeixen de béns i de serveis per a llur consum o ús particular, familiar o col·lectiu, ja sigui a través d’un proveïdor empresarial, professional o de la pròpia Administració.

Els drets dels consumidors
 La protecció de la salut i la seguretat
 La protecció dels interessos econòmics
 La informació i l’educació en matèria de consum
 La representació, la consulta i la participació
 La protecció jurídica i la reparació de danys
 La defensa de l’ambient i la qualitat de vida