Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En marxa la campanya per a la detecció precoç del càncer de còlon i recte

Imatge 1.
Imatge 1
Són molts els veïns i veïnes de Ripollet, d'entre 50 i 69 anys, que ja s'han adreçat a les farmàcies de Ripollet per tal de participar en el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte, posat en marxa durant el passat mes d'octubre. Aquest programa consisteix en fer-se una senzilla prova a casa per detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista; prova que es pot fer cada 2 anys i de forma gratuïta. Aquesta campanya es realitza des de l'Oficina Tècnica de Cribatge del Càncer del Parc Taulí, amb la col·laboració dels metges de capçalera i 7 farmàcies de Ripollet.
El càncer de còlon i recte (CCR) és el més freqüent en homes i dones. La majoria dels CCR es desenvolupen a partir de petites lesions (pòlips) de l'interior del còlon o budell gros que, en alguns casos, poden acabar transformant-se en un càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, de 10 anys o més. Això permet prevenir o detectar precoçment el CCR i millorar-ne el pronòstic.

Desenvolupament del programa a Ripollet
1. L'Oficina Tècnica de Cribatge del Càncer (Parc Taulí) envia una carta d'invitació individual a tots els homes i dones que tinguin de 50 a 69 anys durant l'any en el que es cursa la invitació. La carta va acompanyada d'un fulletó informatiu i d'un llistat de farmàcies on es pot anar a recollir la prova. Antecedents personals o familiars de CCR, colonoscòpies recents o determinats problemes digestius poden comportar l'exclusió permanent o temporal del programa, per la qual cosa és important notificar aquestes situacions a l'Oficina Tècnica de Cribratge. Si passades 4 setmanes des de l'enviament de la carta d'invitació no es té constància que la persona hagi anat a la farmàcia a recollir la prova, s'envia una carta de reinvitació.

2. La persona que rep la carta d'invitació i vol participar, ha d'anar amb la carta i la targeta sanitària a qualsevol de les farmàcies col·laboradores actives en aquell moment per recollir la prova. El/la farmacèutic/a comprovarà també si el participant no presenta criteris d'exclusió, recollirà la carta d'invitació, li facilitarà gratuïtament la prova per a obtenir una petita mostra de femta i li explicarà com procedir.
A Ripollet, les farmàcies adherides al programa són:
a. Farmàcia Selva (c. del Calvari, 3)
b. Farmàcia Boquet (c. de La Lluna, 6)
c. Farmàcia Costa (c. de Ntra. Sra. del Pilar, 10)
d. Farmàcia Pinetons (c. del Palau Ausit, 1)
e. Farmàcia Rizal (c. del Rizal, 1)
f. Farmàcia Sant Andreu (c. de Sant Andreu, 4 - Locals 2 i 3-)
g. Farmàcia Rambla (Rbla. de Sant Jordi, 89)

3. Una vegada el participant ha pres la mostra, ha d'escriure la data d'obtenció al tub col·lector i retornar-la el més aviat possible a l'oficina de farmàcia. Si no pogués retornar-la immediatament, l'ha de conservar a la nevera. Pot entregar la mostra a qualsevol de les oficines de farmàcia voluntàries, sense ser necessari que sigui la mateixa on ha recollit el material.

4. Les farmàcies faran arribar les mostres al laboratori del CSPT, on s'analitzaran.

5. En cas de resultat negatiu, s'enviarà una carta al participant on se li comunicarà el resultat i se l'informarà que el Programa el tornarà a convidar al cap de 2 anys, si aleshores té menys de 70 anys. Encara que el resultat de la prova es trobi dins de la normalitat, si la persona té molèsties, ho ha de consultar amb el seu metge.

6. Si el resultat és positiu (indicis de sang en femta, només en un 6% de les proves analitzades), és probable que hi hagi alguna lesió benigna. Només en uns pocs casos (5 de cada 100 persones amb sang en femta) la sang s'explica per la presència d'un càncer. En aquest cas l'Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer es posarà en contacte telefònicament amb el participant i el citarà a la consulta de Cribratge. Allà s'explicarà el significat del resultat, es valoraran els antecedents personals del participant i de la medicació que pren, i es proposarà la realització d'una colonoscòpia, una exploració de l'interior del budell que es fa amb sedació. La colonoscòpia es realitzarà abans de 8 setmanes des de l'anàlisi de la prova. Durant la colonoscòpia s'extirpen tots els pòlips i en funció dels resultats es recomanarà un seguiment o altre.

Per qualsevol dubte, es poden adreçar les consultes als professionals de les oficines de farmàcia adherides a la campanya, al metge de capçalera o directament amb l'Oficina Tècnica (937 458 378 - 936 933 149, prevenciocolon@tauli.cat).

R.H.