Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola-Ripollet-Montcada convoca una plaça de coordinador/a

Imatge 1.
Imatge 1
Les persones interessades disposen d'un termini de 20 dies naturals a partir del 27 d'octubre, per formalitzar-ne la inscripció. El concurs pretén proveir una plaça de naturalesa laboral de tècnic/a mitjà/na amb una dedicació parcial de 20 hores setmanals. Les bases de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web de la Mancomunitat www.lamancomunitat.cat, on també es pot descarregar el model d'instància per prendre part del concurs.
Les sol·licituds es presentaran durant el termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de l'última publicació del corresponent anunci de la convocatòria i de les bases específiques al BOPB, al Tauler d'Edictes de la Mancomunitat i als Taulers d'Edictes dels ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, de Ripollet i de Montcada i Reixac.

Les persones interessades a prendre part d'aquest concurs han de presentar al Registre General de la Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola-Ripollet-Montcada, (plaça Francesc Layret, 2, Cerdanyola del Vallès) una sol·licitud amb un currículum documentat i un projecte tècnic, sobre l'impuls, el desenvolupament i la gestió d'una Mancomunitat de municipis per a la prestació conjunta de serveis públics mancomunats i per a l'exercici de les activitats de foment pròpies d'una Mancomunitat, fent especial referència o menció a l'horitzó de la Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola-Ripollet-Montcada i Reixac. Aquest document s'ha de presentar dins d'un sobre tancat i per duplicat, en el mateix termini de presentació de candidatures. Per a més informació, es pot contactar amb la Mancomunitat via correu electrònic, a la següent adreça mancomunitat@montcada.org