Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S'inicia l'avaluació de l'impacte atmosfèric pel trasllat de l'aparcament del carrer de Sant Jaume

Imatge 1.
Imatge 1
Una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica estarà analitzant l'aire del barri de Can Mas durant dos mesos. El vehicle està estacionat davant l'escola El Martinet i va ser sol·licitada per l'Ajuntament de Ripollet a la Diputació de Barcelona dins el marc del Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

La unitat mòbil prendrà mostres per realitzar un estudi de la qualitat de l'aire. Paral·lelament, i per estudiar la concentració de diòxid de nitrogen, també s'instal·laran uns punts de mesura d'aquests components en altres indrets del municipi.

Aquesta unitat mòbil també avaluarà l'impacte atmosfèric de l'eliminació de la zona d'aparcament en les voreres del carrer de Sant Jaume i la supressió d'un dels carrils de pas dels vehicles. Actualment s'ha tret la zona d'aparcament i en els mesos vinents s'eliminarà un dels carrils de circulació de vehicles. Per aquest motiu es prendran mostres abans i després d'implantar aquest canvi en la mobilitat.

Ripollet es troba dins la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric segons el Decret 226/2006 de 23 de maig. Aquest Decret declara Zones de Protecció Especial a diversos municipis del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental per presentar uns nivells de qualitat de l'aire pel que fa a diòxids de nitrogen o partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres superiors als nivells admissibles per la legislació vigent, amb el consegüent risc d'afectació a la salut humana i el medi ambient.

En el cas de Ripollet, la declaració de Zona de Protecció Especial és a causa dels nivells de partícules superiors als límits admissibles per a la legislació que, a Ripollet, són originats majoritàriament per la combustió dels vehicles.

E.P.