Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les persones aturades poden demanar la targeta de transport T-Mes bonificada de 9,95 euros

Imatge 1.
Imatge 1
Les persones aturades ja poden demanar les targetes de transport públic T-Mes bonificades, independentment de número de zones, al preu únic de 9,95 euros. La iniciativa, posada en marxa per l'ATM, amb l'objectiu de facilitar la recerca de feina, suposa un descompte de més del 80%. Per demanar-la, cal acreditar la situació d'atur al SOC i estar cobrant menys que el salari mínim. En el cas dels beneficiaris del RMI i PNC d'invalidesa, han de demanar un informe favorable dels serveis socials municipals. L'Ajuntament de Ripollet i altres ajuntaments estan treballant en un procediment que faciliti la tramitació.

Els punts més pròxims per adquirir les targetes són:

■ Barcelona/Pça Catalunya
- Estació d'FGC. Tel. 012
- Estació de Rodalies de Catalunya. Tel. 012 / 900 41 00 41
Diagonal L5
- Estació de TMB (entrada pel c/ de Rosselló). Tel. 902 075 027
Espanya
- Estació d'FGC. Tel. 012
La Sagrera L1
- Estació de TMB (entrada pel c/ d'Hondures). Tel. 902 075 027
Universitat L1
- Estació de TMB (entrada pel c/ de Pelai). Tel. 902 075 027

■ Sabadell
Oficina de mobilitat. C/ de la Borriana, 33-35 (TUS). Tel. 937 481 514

Per a mes informació poden consultar l'enllaç següent: http://www.atm.cat/web/ca/titols-bonificats.php

Ajuts al transport públic per a persones en situació d'atur

Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d'atur en procés de cerca de feina, s'estableix una reducció del preu de la T-Mes fins al preu de la T-10 d'1 zona (9,95 euros, més del 80% de descompte), sempre que es compleixi un dels requisits següents:

Rebre un subsidi o ajut per desocupació d'un import inferior al salari mínim

interprofessional (SMI): us heu d'adreçar al Servicio Público de Empleo Estatal

(SEPE).

Rebre qualsevol ajut inferior a l'SMI o bé no rebre'n cap però haver estat inscrit/a com a demandant d'ocupació durant un mínim de 12 mesos

en els darrers 2 anys i trobar-se en un procés actiu de cerca de feina: us heu d'adreçar a l'Ofi cina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Rebre un  ajut dels serveis socials d'un ajuntament integrat de l'àmbit ATM de l'Àrea de Barcelona inferior a l'SMI i no rebre cap ajut per part de l'Estat: us heu d'adreçar al vostre ajuntament.

 

Tramitació per obtenir el certificat

Abans d'adquirir el títol de transport bonifi cat, la persona interessada

ha d'obtenir prèviament un certificat que acrediti que compleix algun dels requisits anteriors.

 

SEPE

Concretament heu de sol·licitar el document que certifi ca el període de vigència i la quantitat mensual de la prestació que rebeu en la data de petició mitjançant el web sepe.es (apartat Prestacions>obtenció de certifi cats en línia). Amb aquest

document, podeu adquirir una targeta  T-Mes bonifi cada d'1 zona.

 

SOC

Amb aquest document, podeu adquirir una targeta T-Mes bonifi cada del nombre de zones segons el desplaçament que es detalli en el certificat (d'1 a 6 zones).

 

Ajuntaments

Amb aquest document dels serveis socials, podeu adquirir una targeta T-Mes bonifi cada d'1 zona.

 

Per adquirir la T-Mes amb descompte

Per a l'adquisició de la T-Mes bonificada, la persona interessada s'ha d'adreçar als

punts de venda autoritzats i lliurar el certifi cat original emès pel SEPE, pel SOC o

pels serveis socials de l'ajuntament i presentar el DNI/NIE en vigor.

El certificat ha de ser original (no fotocòpia).

La validesa del certifi cat és de 105 dies a partir de la data de la seva emissió,

termini durant el qual l'usuari pot adquirir un màxim de 3 títols de transport

sense necessitat de lliurar un nou certifi cat.

L'SMI de l'any 2017 és de 707,60 €.

Cal que transcorrin 27 dies entre la compra d'una targeta T-Mes bonifi cada i la següent, encara que s'hagi perdut o hagi estat extraviada