Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple del 25 de setembre

Els regidors de l'Ajuntament passaran a cobrar en concepte de dietes les seves assistències als plens, juntes de portaveus, comissions i ponències. La proposta socialista, formulada a requeriment de la Delegació de Govern, qui va invalidar l'aprovada al juliol, va comptar amb el suport ICV i CiU. Les esmenes del CpR no van prosperar, pel que també es manté la dedicació exclusiva de la 1ª tinent d'alcalde. També es van aprovar el nou preu dels menjadors escolars, 4'50 €, les compareixences contra els contenciosos dels constructors i Telefónica Móviles i l'aprovació provisional del pla del marge del riu Ripoll. En canvi, la modificació puntual a l'àmbit del Pla Reixac no va quedar ratificada. A més, l'equip de govern va rebre el càstig de l'oposició als comptes de l'any 2002, que van quedar sense el vistiplau plenari. En l'apartat de les mocions, el PSC i el CpR en van presentar dues d'idèntiques per potenciar la comissió de solucions de l'autopista, però que rivalitzaven per la presidència. Aquesta continuarà finalment en mans socialistes.

Modificades les indemnitzacions als membres de la Corporació
Els regidors cobraran en concepte de dietes les seves assistències a les sessions i reunions de l'Ajuntament amb els següents imports: assistència a plens, 300 €, reunions de la junta de portaveus, 150 €, comissions de govern, 150 €, comissions informatives, 300 € al president i 150 € als vocals i per assistència a les ponències d'activitats i de vies públiques, 150 €. La nova normativa també estableix un màxim de sessions remunerables, una en el cas dels plens, les juntes de portaveus i les comissions informatives i dues per la resta d'òrgans col·legiats. Aquest punt va ser aprovat amb els vots favorables del PSC, l'abstenció d'ICV i CiU i els negatius del PP i CpR. El Compromís va voler que constessin en acta els seus dubtes sobre la legalitat de la inclusió de les ponències d'activitats i vies públiques dins les dietes. A mateix temps, va rebre les crítiques d'ICV, que va criticar “l'afany de demagògia i populisme” de Padró i d'estar “intentant justificar la seva absència al Ple del 10 de juliol”. El portaveu del CpR, va respondre a Malika Zedjaoui retraient el seu canvi de postura d'un ple a l'altre.

L'oposició castiga la gestió dels comptes del 2002
Els socialistes es van quedar sols en l'aprovació dels comptes generals de l'any passat, que es van quedar sense el vistiplau plenari. ICV i CiU es van abstenir argumentant no haver participat en l'elaboració dels pressupostos. El PP i el CpR van votar en contra. Les crítiques més fortes van venir per part del Compromís, que van criticar “el total incompliment de les previsions” i “les continues modificacions de crèdits” que, en la seva opinió, són un signe de “desgovern”.

El tiquet escolar costarà 4'50 euros
Els àpats dels escolars costaran 4'50 €, 2 cèntims més que l'any passat. Aquest punt va comptar amb el suport del PSC, ICV i CiU. El PP va votar en contra i el CpR es va abstenir. Tots els grups de l'oposició van coincidir en la necessitar de rebaixar el preu dels menjadors amb una major dotació econòmica per les beques escolars i polítiques de descomptes en funció dels dies que els nens es queden a dinar i els recursos de les famílies.

L'Ajuntament es defensarà dels constructors i Telefónica
Tots els partits van votar per unanimitat l'assistència d'un lletrat per defensar l'Ajuntament als contenciosos interposats contra l'Ajuntament per l'Associació de Promotors Constructors de Ripollet, disconformes amb el cost de les llicències urbanístiques i Telefónica Móviles, que se sent perjudicada per la nova normativa d'antenes.

Aprovació provisional del MPGM de l'àmbit urbà confrontant amb l'avinguda del riu Ripoll i negativa a la modificació puntual del Pla Reixac
PSC, CiU i PP van donar llum verda a l'aprovació provisional de la reordenació dels terrenys collindants amb l'avinguda del riu Ripoll per a destinar-los a usos industrials. ICV va votar en contra i va denunciar que la modificació pretenia la “legalització d'una situació il·legal”, ja que, segons la seva portaveu, “els industrials no han respectat els límits de construcció”. El CpR va qualificar la modificació de “pegat per manca de disciplina urbanística” i que va demanar la retirada del projecte, que en la seva opinió “només beneficia als industrials”, que, segons el regidor del CpR Toni Pijuan veuran incrementats el valor dels seus terrenys en 268 milions de PTA.
Finalment es va discutir la modificació puntual del PGM a l'àmbit del Pla Reixac. Aquest punt no va ser aprovat, ja que només va el van votar favorablement pel PSC i CiU. ICV, PP i el CpR van votar en contra. Mentre ICV criticava la pèrdua d'una part de zona forestal, PP i el CpR advertien que Ripollet estava quedant encerclar per la “voracitat constructora” de Montcada. En canvi, el PSC va argumentar que tot i tractar-se d'una petita pastilla de terreny, gràcies a les bones relacions amb l'Ajuntament veí s'havia aconseguit guanyar una franja de zona verda oberta i lliure de construcció.

La comissió de solucions de la C58 continuarà en mans socialistes
El PSC i el CpR van presentar dues mocions idèntiques per potenciar la comissió de solucions de la C58. Ambdues formacions coincidien en que la solució de l'impacte de l'autopista passa per una opció mixta de soterrament i cobriment, la participació de representants de tots els grups polítics, 6 membres del Fórum de l'autopista i 1 expert. En canvi, divergien sobre qui havia de portar la presidència. Finalment, els socialistes continuaran al capdavant de la comissió, gràcies als vots del propi PSC i el de CiU. ICV i PP van criticar tant al PSC com al CpR per rivalitzar en el seu lideratge, ja que, en la seva opinió, trenquen la unitat i el consens necessari en un projecte de tanta transcendència.