Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ripollet s'adhereix al Programa Metropolità de mesures contra la pobresa energètica

Imatge 1.
Imatge 1
L'Ajuntament va acordar el passat 2 de març, en Junta de Govern Local, adherir-se al Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica, que es va aprovar amb data 16 de desembre de 2014, pel consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest programa preveu donar cobertura econòmica per a evitar talls de subministraments a l'hivern per a aquelles persones que es troben en situació de pobresa energètica, així mateix facilitar l'accés dels consumidors econòmicament vulnerables als recursos que ofereixen els sistemes públics assistencials i els sistemes de serveis domiciliaris d'abastament d'aigua, gas i electricitat. L'Àrea Metropolità de Barcelona, té prevista una dotació econòmica màxima per a l'Ajuntament de Ripollet de 134.140 €. Aquests diners formen part d'un fons creat per l'AMB i dotat amb 5 milions d'euros per evitar els talls de subministrament (de llum, gas i d'aigua) per motiu de falta de recursos econòmics.

Amb aquest acord, l'Ajuntament es compromet a ampliar l'àmbit de gestió dels serveis socials bàsics municipals per tal d'atendre les sol·licituds dels veïns residents d'acord amb el protocol d'actuació del Programa metropolità. Serveis Socials formularà una valoració provisional de la situació plantejada i adoptarà en quinze dies una resolució definitiva (positiva o negativa), que comunicarà a les companyies que correspongui, a l'AMB i els serveis centrals de l'Ajuntament.

En un període no superior als 30 dies a comptar a partir de la data de la resolució definitiva positiva dels Serveis Socials, l'Ajuntament realitzarà el pagament que correspongui directament a la companyia subministradora.

Requisits
Els individus o famílies han de complir els següents requisits per a ser beneficiaris del Programa:
1.1. Ser titular del contracte de subministrament d'ús domèstic corresponent al seu habitatge habitual pel concepte de gas, aigua i/o electricitat.
1.2. Pertànyer a un d'aquests grups de limitació econòmica:
1.2.1. Tenir més de 60 anys i ser perceptor de: pensió mínima de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, "Seguro Obligatoria de Vejez e Invalidez", pensions no contributives de jubilació o pensions no contributives d'invalidesa.
1.2.2 Unitat familiar on tots els seus integrants estan a l'atur.
1.2.3 No excedir el màxim d'ingressos bruts anuals per família estipulats pel Govern per accedir al bo social:
· 10.841 € família unipersonal.
· 18.429 € família de dues persones.
· 23.849 € família de tres o més persones.

L.P.