Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El 10 de març comencen les preinscripcions escolars

Imatge 1.
Imatge 1
Un cop realitzades les jornades de portes obertes a tots els centres educatius de primària i secundària del municipi, del 10 al 17 de març es pot presentar la documentació per fer la preinscripció. Els tràmits són per per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria. Poden consultar tota la informació necessària a l'apartat de preinscripció d'aquest web.
Criteris que regeixen l'ordre de sol·licituds
Les sol·licituds es puntuen segons la situació de cada família. Així, si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa s'atorguen 40 punts.

Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
- Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
- Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
- Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
- A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.

D'altra banda, si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció s'obtenen 10 punts. 10 punts també, per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau. Pel que fa al batxillerat, també es té en compte la nota mitjana.
S'estableixen també uns criteris complementaris que sumen als criteris generals anteriors. Per exemple, pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental s'obtenen 15 punts. Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques), 10 punts. I si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals al centre sol·licitat en primer lloc, 5 punts més. D'altra banda, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits. La sol·licitud s'ha de presentar en el centre escollit en primera opció.