Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dates de les portes obertes dels centres educatius de cara al curs 2015-2016

Imatge 1.
Imatge 1
El procés de preinscripció escolar per al curs 2015-2016 s'iniciarà el mes de febrer amb les jornades de portes obertes als diferents centres de primària de la població. L'objectiu és que els pares i mares puguin visitar els centres, abans de realitzar les preinscripcions. El govern ja ha avançat que es mantenen els mateixos criteris generals i complementaris d'admissió d'alumnes i els barems que es van aplicar el darrer curs. La Generalitat ha avançat que els terminis previstos de presentació de sol·licituds són de l'10 al 17 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.Portes obertes per a les preinscripcions del curs 2015-2016

Escola Sant Ga
briel - Dijous 19 de febrer a les 9.30, 15.30, 18 i 19 h.
Escola Escursell - Dilluns 2 de març a les 9.15 i les 15.15 h.
Escola Gassó - Dimarts 3 de març a les 9.15 i a les 15.15 h.
Escola Pinetons - Dimarts 3 de març a les 17.30 h.
Escola Martinet - Dimecres 4 de març a les 16.30 h.
Escola Tatché - Dijous 5 de març a les 9.30 i a les 17.30 h.
Escola Tiana - Dijous 5 de març a les 9.15 i a les 15.15 h.
Escola Anselm Clavé - Divendres 6 de març a les 9.15 i a les 15.15 h.
Fedac Ripollet - Dissabte 7 de març a les 10.30 h.
Escola San Juan de la Cruz - Dissabte 7 de març a les 12.30 h.
Escola Ginesta - Dilluns 9 de març a les 9.15 i a les 15.15 h.

Instituts
Institut Lluís Companys - Dimecres 4 de març a les 18 h.
Institut Palau Ausit - Dijous 5 de març a les 18 h.
Institu Can Mas - Dimecres, 4 de març a les 18 h.

Dates de preinscripció per al 2n cicle d'educació infantil, primària i secundària: Del 10 al 17 de març de 2015.

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds
Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

1. Criteris generals
- Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.  
- Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
· Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
· Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
· Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
· A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts. 
- Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.  
- Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.  
- En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

2. Criteris complementaris
- Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
- Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
- Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

3. Criteris específics de prioritat
- Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
- En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.