Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els Síndics i Defensors locals de Catalunya presenten el 6è Recull d'Informes al Parlament

Imatge 1.
Imatge 1
El FòrumSD, l'associació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, ha presentat al Parlament de Catalunya el 6è Recull d'Informes corresponent a les actuacions de l'any 2013. El document presenta una visió global de les tasques realitzades pels síndics i defensors locals en tot l'any 2013 i pretén mostrar una visió conjunta més enllà de les actuacions que es fan a cada poble o ciutat. Actuacions realitzades
Els defensors municipals van atendre 13.642 consultes i assessoraments i han tramitat un total de 2.737 queixes durant l'any 2013. Un 52% han estat tancades amb una resolució favorable als interessos de la ciutadania. Els ajuntaments han acceptat un 60% de les recomanacions emeses.

Pel que fa als síndics han fet un total de 17.254 actuacions, entre consultes, les queixes de la ciutadania i les actuacions d'ofici. Les queixes tramitades han estat un total de 2.737 i 139 expedients han estat fets com actuacions d'ofici. El 52% de les queixes tramitades s'han tancat amb una resolució favorable als interessos de la ciutadania, entre les resolucions estimades i les que s'han resolt mitjançant una solució amistosa. Cal fer palès que un 60% de les recomanacions emeses han estat acceptades totalment pels ajuntaments i un 22% han rebut una acceptació parcial de la recomanació. Finalment, un 24% de les queixes s'han pogut solucionar directament amb una resolució amistosa.

Actuacions per matèries
El recull agrupa en tres grans blocs temàtics com són administració general que representa un 33% de les queixes rebudes, territori, que ascendeix al 48% i atenció a les persones que suposa el 19% restant.

Els síndics i síndiques locals de Catalunya donen avui servei a un 52% de la població catalana (és a dir, 3.928.134 persones) i els podem trobar a un total de 41 pobles i ciutats del país. La proximitat i el contacte directe amb la ciutadania, el coneixement de la realitat local i la pròpia relació amb l'ajuntament, facilita als síndics i defensors locals una forma pròpia i singular d'exercir la seva funció i afavoreix la possibilitat de resoldre amb una solució amistosa un gran nombre de queixes.

L.P.