Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Captadors d'aire dinàmics mesuraran els nivells de formaldehid

Imatge 1.
Imatge 1
Aquest mes de gener quedaran instal.lats a l'escola Pinetons i a l'institut Can Mas dos captadors d'aire dinàmics per mesurar els nivells de formaldehid a l'atmosfera. Aquesta instal.lació és fruit del compromís de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb l'Ajuntament de Ripollet per fer un estudi dels nivells d'immissió de compostos orgànics volàtils en diferents punts de l'entorn on està ubicat l'Ecoparc 2 i relacionar els resultats obtinguts amb l'aportació produïda per altres activitats que es realitzen al voltant. L'estudi serà executat pel Laboratori del Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya en el transcurs de l'any 2015.
L'estudi que està fent la UPC servirà per valorar la quantitat d'aquest compost en l'ambient atmosfèric, esbrinar quines són les fonts que l'originen i quines són les mesures a adoptar per tal de minimitzar les emissions. El temps de presa de mostres serà de 15 dies, si les condicions meteorològiques són favorables (dies sense pluja i fort vent).
En cas contrari, caldrà allargar-ho en els dies que es detectin condicions no adequades per a la presa de mostres.

El formaldehid
El formaldehid és un gas incolor, d'olor penetrant i altament volàtil i un dels compostos orgànics bàsics més importants de la indústria química. Es fa servir en la producció de productes farmacèutics, tèxtils, cosmètica i higiene personal. Algunes de les fonts generadores d'aquest compost són la combustió del fuel-oil i el carbó, l'activitat de les centrals energètiques (tèrmiques i incineradores), la combustió dels vehicles de motor i dels avions, les plantes de producció de formol, algunes reaccions fotoquímiques en l'aire i altres de menor importància com ara la combustió del tabac, la fabricació de mobiliari, d'aïllaments, desinfectants i altres.

L.P.