Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Instal·lada la cabina de mesura de la qualitat de l'aire a Ripollet

Imatge 1.
Imatge 1
Tal i com es fa de forma periòdica, aquesta setmana ha quedat instal·lada, al costat del parc Norbert Fusté, la unitat mòbil de control de la qualitat atmosfèrica. Com és habitual, la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, va sol·licitar a la Direcció general de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya poder disposar novament d'aquesta unitat de mesuraments. Segons el que estableix Decret 226/2006, de 23 de maig, Ripollet es troba dins la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric. Aquest Decret declara Zones de Protecció Especial a diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, perquè, en alguns casos, s'ha observat en l'aire presència de diòxid de nitrogen i partícules d'un diàmetre inferior a 10 micres en nivells superiors als valors fixats per la normativa vigent sobre protecció de l'ambient atmosfèric.

Per aquests motius, des de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament periòdicament es sol·licita a la Secretaria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya la instal·lació de la unitat mòbil d'immissions de la qualitat de l'aire per tal de conèixer la contaminació de l'aire al municipi. La última campanya de mesuraments es va realitzar l'any 2012. Els estudis fets fins aleshores es poden consultar a la web de la Generalitat i a l'espai municipal ripollet.cat.

Les unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica permeten:
· Conèixer la qualitat de l'aire de manera directa en zones que no disposen de vigilància de la Xarxa de Vigilància de la Contaminació.
· Elaborar estudis d'avaluació de l'impacte de determinades emissions atmosfèriques.
· Quantificar el grau de contaminació atmosfèrica en un indret i un temps determinat en cas de situacions accidentals.
· Avaluar la ubicació més idònia per a la instal·lació d'una estació fixa. · Obtenir dades per a estudis concrets (auditories, instal·lacions d'activitats, etc).
· Fomentar l'educació ambiental sobre la contaminació atmosfèrica organitzant visites educatives de les escoles.

També disposen d'una estació meteorològica completa que mesura els paràmetres següents:
· Velocitat del vent (m/s)
· Humitat relativa (%)
· Precipitació (mm)
· Direcció del vent (º)
· Temperatura (ºC)
· Pressió atmosfèrica (mb)
· Radiació solar (W/m2)

L.P.