Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal destina més del 77% del pressupost a Benestar i Educació

Imatge 1.
Imatge 1
El Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat el seu pressupost per a l'any 2015 amb un augment de l'11% i un import de 1,86 M€. Més del 77% d'aquest pressupost es destina a la despesa de l'Àrea de Benestar Social i Educació i la de transport escolar, inclosa dins l'Àrea de Territori i Cooperació. La quantitat més important ( 1,6 M€) correspon a l'increment en el programa de beques de menjador, contemplat en el conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat. També augmenta la dotació pel programa Mercavallès, on es consigna la inversió per a obres de millores a l'edifici del mercat, finançades amb un PUOSC. Un tercer canvi és en el programa de transport escolar, on hi ha una davallada de 566.000 euros motivada pels ajustos i reducció de despeses en el transport escolar no obligatori.

Aquesta rebaixa es produeix per la remodelació de línies, per convenis amb els ajuntaments per la incorporació de rutes en els transports urbans ordinaris, i per l'anul·lació de rutes per l'obertura de nous centres escolars amb la consequent reassignació d'alumnes.

Pel que fa al capítol 1, es produeix un cert augment de pressupost per la incorporació al Consell Comarcal d'un nou enginyer industrial, un arxiver i un enginyer forestal. Totes aquestes incorporacions estan equilibrades per ingressos provinents de subvencions de la Generalitat i de la Diputació.

També s'incorpora la despesa corresponent a una plaça de tècnica d'ocupació que retorna de la comissió de serveis que tenia al COPEVO i la previsió de disposar al llarg de l'any 2015 d'un secretàri/a comarcal a plena dedicació en substitució de l'actual secretari a dedicació parcial, per jubilació. L'aprovació al Ple ha comptat amb els vots a favor dels grups comarcals del PSC, CiU, EUiA i ERC, l'abstenció del grup comarcal de les CAV i el vot en contra del grup comarcal PP.

L.P.