Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Ripollet dels menys endeutats de la província de Barcelona

Imatge 1.
Imatge 1
El darrer estudi del Servei d'Informació Econòmica Mu- nicipal (SIEM) de la Diputació de Barcelona confirma la salud financera de l'Ajuntament de Ripollet, que es troba entre els menys endeutats i més sanejats del grup de 25 poblacions de la província de Barcelona, d'entre 20.000 i 100.0000 habitants. Segons aquest informe, l'Ajuntament de Ripollet és dels que tenen un deute i una fiscalitat més baixes per habitant.
Endeutament
Del darrer estudi, realitzat amb dades del pressupost 2012, s'extreu que el deute de l'Ajuntament de Ripollet era de 221,66 euros/habitant. Aquesta xifra estava molt per sota de la mitjana dels ajuntaments del seu grup SIEM, que era de 635,02 euros/habitant. Actualment està en 186,5 euros/habitant, un 16 % menys que a 2012.
Així, aquest 2014, el deute municipal és de 6,9 milions d'euros, prop d'1,3 milions menys que l'any 2012.

En aquests moments, Ripollet té contrets una vintena de crèdits, que van des de pòlices a curt termini, per fer front a la despesa corrent mentre no arriben les aportacions dels tributs, a crèdits hipotecaris a mig termini per a inversions.
L'any 2012 es va destinar un 6,04% del pressupost municipal a l'amortització de deute i dels seus interessos, una xifra que està molt per sota de la mitjana d'ajuntaments. De l'estudi SIEM també es pot concloure que la despesa de personal és, igualment, de les més baixes, amb un 33,26% del total. La contenció en el principal capítol de la despesa municipal permet, malgrat les dificultats del moment, que els recursos disponibles es puguin destinar a la prestació de serveis a la persona, subvencions i als patronats.

Fiscalitat
Ripollet també té una fiscalitat més baixa que la resta d'ajuntaments de 20.000 a 100.000 habitants, 298,10 euros/habitant, front els 521,36 de la mitjana. On hi ha més diferència és en l'IBI.

Què és el SIEM
El Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM) és un instrument d'ajut a la presa de decisions dins de l'àmbit economicofinancer que, des de l'any 1983, la Diputació de Barcelona ofereix gratuïtament als responsables polítics i tècnics dels ajuntaments de la província.

L'informe anual està constituït per una sèrie d'indicadors d'activitat financera municipal referits a les dades de la liquidació del pressupost de l'any anterior i a les del pressupost preventiu de l'any en curs. La utilització d'aquestes dades posa en relleu dues realitats de les finances municipals: d'una banda, que en els pressupostos es reflecteixen els objectius marcats pels responsables municipals; i, de l'altra, les liquidacions reflecteixen les realitats d'aquestes finances, la qual cosa ens permet comparar la situació actual amb les previsions i comparar-ne el realisme, preveure qualsevol canvi, o bé, en altres casos, atalaiar els possibles resultats per obtenir.

També recull informació dels cinc anys precedents pel que fa a les sèries evolutives. Les dades es presenten individualitzades per municipi i acompanyades d'una anàlisi comparativa de cada municipi en relació amb la mitjana del grup de municipis de característiques similars.

Els indicadors de l'activitat financera municipal s'estructuren en els grups d'indicadors següents:
- Situació econòmica i financera de l'Ajuntament.
- Fiscalitat i capacitat d'estalvi.
- Esforç inversor i endeutament.
- Previsió pressupostària i gestió d'ingressos i despeses.
- Solvència i marge de maniobra.

Quin és el seu propòsit
- Facilitar a l'ajuntament un instrument d'ajut a la presa de decisions dins de l'àmbit econòmic i financer.
- Oferir un instrument de comparació de la seva gestió econòmica i financera de l'ajuntament amb altres ajuntaments del seu entorn socioeconòmic més proper.

Municipis comparats
El grup SIEM número 2, al qual pertany la localitat, està integrat pels següents 25 municipis de la província de Barcelona, amb una població entre els 20.000 i els 100.000 habitants: Barberà del Vallès, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, El Masnou, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Pineda de Mar, El Prat de Llobregat, Premià de Mar, Ripollet, Rubí, Sant Adrià dle Besós, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Pere de Ribes, Sant Vicenç dels Horts, Sitges i Viladecans.