Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Es redueix la sinistralitat viària al municipi

Així es desprèn d'un estudi realitzat pel Servei Català de Trànsit al municipi, a partir del Pla Local de Seguretat Viària de Ripollet, iniciat al 2010 i que ha comptat amb la participació de representants polítics i tècnics de l'Ajuntament. Així, prenent com a referència l'any 2012, quan van recollir-se les dades per fer-ne l'anàlisi qualitativa i quantitativa, i el període 2010-2012, s'ha comprovat un descens del nombre d'accidents amb víctimes a Ripollet, per sota de les xifres esperades d'acord amb els objectius del pla.
Les dades
Així, s'observa una clara tendència a la reducció de l'accidentalitat, registrant-se 21 accidents menys que al 2010.

Quant a la sinistralitat, la xifra de morts en accidents de trànsit es manté en 0 i es redueixen la xifra de ferits greus (de 12 a 5) i de ferits lleus (de 76 a 68).

Pel que fa al procediment sancionador, l'any 2012 es van imposar 5.234 sancions (0,14 sancions per habitant, per sota de l'any 2009, que va ser de 0,17 sancions per habitant).

El Pla Local
Aquest projecte local incloïa un pla d'actuació de l'any 2010 al 2014, que abastava tant aspectes estratègics i de polítiques generals com mesures d'ordenació i obres de menor importància que es podien efectuar per millorar la seguretat viària dels nostres carrers i places. A finals del mes d'octubre, l'empresa redactora del Pla ha elaborat un informe de seguiment previ a l'avaluació exhaustiva de les millores produïdes, que es farà en finalitzar el pla l'any 2014.

El pla d'actuació preveia diferents actuacions sobre trams i punts de concentració d'accidents. Una vegada fet l'estudi, es van trobar cinc punts de major accidentalitat, on l'Ajuntament ja ha fet alguna actuació per millorar la seguretat o té previst fer-la pròximament. Actuacions que van des de reordenacions del trànsit, com la prevista al carrer de Balmes amb carrer de Cot, que es realitzarà aviat, fins al repintat de la senyalització horitzontal de la rambla dels Pinetons amb carrer de Palau Ausit.

Quant a l'apartat de control i prevenció, la Policia Local realitza múltiples campanyes durant l'any de seguretat viària i s'adhereix a les coordinades pel Servei Català de Trànsit. Les campanyes són de control de la seguretat passiva, de velocitat, de transport escolar, d'alcoholèmia i drogues, entre altres.

Per últim, en l'apartat educatiu, Ripollet disposa d'un pla municipal d'educació per a la mobilitat segura, que s'ocupa de les tasques de formació i d'educació viària que es fan al municipi. Durant el curs 2011-2012, van participar 1.915 alumnes d'11 centres educatius del poble, tant de primària com d'ESO i dels cicles de formació de grau mitjà. En l'estudi es valora molt positivament la realització d'aquestes polítiques educatives.

F.R.