Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Patronat d'Esports reestructura el seu funcionament intern per millorar el servei

Imatge 1.
Imatge 1
Durant els darrers mesos, el PAME ha estat treballant en una nova estructura del seu personal que permeti millorar el funcionament intern i paral·lelament el servei als usuaris de les instal·lacions esportives. Concretament s'han creat 6 àrees: Àrea de gestió, d'administració, manteniment, activitats, entitats i àrea d'imatge i comunicació. Els objectius que s'ha plantejat el patronat són millorar l'atenció a l'abonat i resta d'usuaris, oferir nous serveis, millorar l'atenció a les entitats i associacions, obrir noves formes de comunicació mitjançant les xarxes socials i WEB i millorar la imatge del Patronat a l'exterior.

Els motius que han portat al PAME a fer aquests canvis són bàsicament optimitzar els recursos per arribar amb més eficiència a aquells serveis que ofereix el Patronat als usuaris dels 4 complexos esportius: Poliesportiu, Joan Creus, Barneda, Camp de Futbol del Poliesportiu i Camp de Futbol Industrial.

A més s'ha buscat una manera més eficient de treballar internament entre tot el personal i adaptar-se a les noves tecnologies.

Per últim, es vol augmentar la prevenció i seguretat en les instal·lacions esportives. Per això, aquells complexos esportius que requereixen Plans d'Autoprotecció, ja disposen d'ells i es farà una avaluació i seguiment rutinari i a la vegada que es programaran simulacres anuals.

Per àrees
Quant a novetats, en les diferents àrees, destaca la creació de la figura d'un tutor d'entitats amb l'objectiu d'oferir una relació més estreta entre el PAME i les entitats. Aquest tutor gestionarà els calendaris, l'ocupació de les instal·lacions, visitarà a les entitats durant els entrenaments i atendrà el dia a dia de les mateixes.

Pel que fa a les noves tecnologies, la pàgina web té un total de 68.000 visites, amb una mitja de 250 visites diàries. A la pàgina es pot consultar tota la informació del PAME, hi ha una agenda esportiva que s'actualitza setmanalment, es publiquen les informacions més importants a tall de notícia, i també hi ha un apartat de queixes i suggeriments a l'abast de qualsevol usuari. La pàgina de Facebook es va crear ara fa tres anys i actualment compta amb gairebé 2000 amics. La compte de Twitter es va crear fa un any aproximadament. La captació de seguidors és més lenta que al Facebook. Actualment té 470 seguidors.

F.R.