Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Passem una revetlla divertida i sense riscos

Imatge 1.
Imatge 1
Ripollet celebrarà enguany la Revetlla de Sant Joan amb un ball popular al pavelló Joan Creus, organitzat per l'Associació Amics del Ball amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura. Les fogueres, els petards, la coca i el cava són elements indispensables per una bona celebració del solstici d'estiu, tot i que, com sempre, es demana precaució.

L'ús de petards.
Consells:
· No ens hem de guardar cap article pirotècnic a les butxaques. Es poden encendre i explotar-nos al damunt.
· No hem de posar mai la cara ni cap membre a sobre o davant de qualsevol article pirotècnic encès. Si ho fem, podem patir greus cremades, accidents oculars i/o traumatismes.
· No hem de llançar coets, globus o altres artefactes que continguin foc a menys de 500 metres del bosc. Podríem calar-hi foc i provocar un incendi forestal.
· Hem de tancar les portes i finestres quan hi hagi focs d'artifici al carrer. Així evitarem el risc que el nostre habitatge s'encengui.
· Procurem encendre el ble per l'extrem perquè ens doni temps d'enretirar-nos.
· Les candeles romanes que no tinguin mànec especial, hem de fixar-les en un forat o en un test amb sorra per no cremar-nos.
· Quan utilitzem focs artificials, hem de vigilar que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S'encenen fàcilment i els vapors poden explotar.
· Si un petard no s'encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.
· No hem de tirar cap coet amb la mà, ni amb la canya trencada, perquè sortirà en una direcció inesperada i pot explotar malament.
· No hem de ficar trons dins de totxanes ni ampolles, perquè, en explotar, fan metralla que surt incontroladament.
· No hem de tallar el tro final d'una traca. La seva explosió fora de la traca ens podria fer molt de mal. · No hem de llançar cap petard contra algú altre. Podem ferir-lo greument.
· Hem de fixar bé les rodes d'artifici. Així evitarem que cremin incontroladament.
· No hem d'encendre cap petard dins les cases.
· No subjecteu els petards amb les mans.
· Enceneu cada article seguint estrictament les instruccions concretes.

Tipus de petards
Es considera pirotècnica recreativa bàsica el conjunt d'artificis pirotècnics que poden ser usats pel públic en general durant la celebració de determinades festes de caràcter popular o particular. Des del punt de vista legal, estan inclosos dins les categories I, II i III, de les vuit en què està dividida la totalitat de la pirotècnia.

Tipus I: Risc baix (a partir de 12 anys) Els productes de la categoria I són els que tenen un risc baix o molt baix. Estan pensats per utilitzar-los en àrees confinades, concepte en què s'inclou l'interior dels edificis d'habitatges. Aquest grup està format per bengales, bombetes i sorpresa japonesa; i fonts com surtidors i volcans.
Tipus II: Risc mitjà (a partir de 16 anys) Els productes de la categoria II són els que tenen un risc mitjà. Estan pensats per utilitzar-los a l'aire lliure en àrees confinades. Els petards de tipus II està format per bengales (bombetes i sorpresa japonesa), petards (trons i traques xineses), voladors (paracaigudes, correcames, xiuladors, girasols i rodes), coets (coets de tro i de llum), fonts (surtidors i volcans) i bateries (combinacions i candeles).
Tipus III: Risc alt (a partir de 18 anys) Els productes de la categoria III són els que tenen un risc alt. Estan pensats per utilitzar-los a l'aire lliure, en àrees amples i obertes. Aquest grup està format pels mateixos petards que els de la categoria II excepte les bengales.

Les fogueres
Lloc a escollir
No feu fogueres enlloc sense tenir l'autorització corresponent.
No hem de situar la foguera a menys de 15 metres de la façana de cap edificació.
Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, tant si estan poblats d'espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta. Sobretot, hem de vigilar el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc.
Si pensem fer la foguera en un solar, abans haurem de deixar-lo net de bardisses o de materials inflamables. Si la volem fer al carrer, hem de procurar que hi hagi obert un pas per als vehicles d'urgència. Per no fer malbé el paviment, haurem de posar-hi terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix).
Si el paviment és d'asfalt, aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que és obligatori el permís de l'ajuntament.
No hem de fer la foguera prop d'un envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor podria enderrocar-lo.

Materials
No tireu papers ni teixits, l'aire els enlairaria i els podria portar lluny Hem d'anar amb compte amb el que cremarem. Han de ser coses que deixin brasa, sobretot de fusta. No hem de cremar-hi papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar.
No hem d'utilitzar mai bidons, llaunes o esprais, ja que poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contaminants. En general, hem de fer la foguera petita i, si sobren materials, anar-los-hi afegint a poc a poc.
Encara que sigui més lent i menys espectacular, hem d'encendre la foguera per diferents focus, de paper, de palla, etc. No hem de fer servir mai gasolina ni qualsevol líquid inflamable. Si fa vent, és millor que deixem la festa per un altre any, no la convertíssim en una tragèdia.

Consells als veïns
No enceneu mai cap foguera amb líquids inflamables. Hem de tenir molt de compte que tots els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats, no fos cas que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi.
També hem de plegar els tendals que hi pugui haver a les terrasses. Hem de respectar la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats. No hem de permetre mai que ningú salti damunt les brases.
Necessitem un permís: hem de comunicar a l'ajuntament la situació de les fogueres.

Apagar la foguera
Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d'emergència. Hem de tenir en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d'aigua, mànegues, extintors, etc.). Hem de vigilar la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, hem de ruixar el caliu perquè no hi pugui haver accidents. Per no fer malbé el paviment, haurem de posar terra o sorra sota la foguera.

Les coques
Aquest dia també és important seguir alguns consells pel que fa al consum de coques, especialment les farcides. Aquestes contenen ingredients que suposen un medi òptim per a la supervivència i multiplicació de bacteris que proliferen amb l'increment de les temperatures.
A banda de les mesures d'higiene i seguretat que han de complir els obradors de pastisseria, els consumidors també poden contribuir a l'hora d'assegurar que el producte adquirit arribi en bones condicions a taula.
En aquest sentit, cal seleccionar el tipus de coca en funció de les possibilitats de conservació fins el moment de consumir-les, evitant així comprar coques amb crema o nata si no es pot assegurar la seva conservació en fred.

L.P.