Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Lleuger descens de la població aquest 2012

Imatge 1.
Imatge 1
Segons dades del departament d'estadística de l'Ajuntament de Ripollet, 37.475 és el nombre de veïns i veïnes de la vila a 31 de desembre de 2012, la qual cosa representa 207 persones menys que l'any anterior. Aquesta dada i altres estadístiques relacionades amb la població i la gestió ciutadana s'han publicat en la memòria que ha presentat l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Del total de persones que viuen a Ripollet, el 50,11 per cent són homes i el 49,89 per cent dones; el 89,05 per cent són de nacionalitat espanyola i el 10,95 d'altres nacionalitats. Aquest percentatge es manté bastant estable amb una tendència a la baixa des de l'any 2008:

Any         % estrangers
2008            12,40
2009            12,20
2010            12,10
2011            11,54
2012            10,95

Per edats, el gruix de la població, un 66,18 per cent, està entre els 18 i els 65 anys; el 21,21 per cent són menors d'edat i el 12.61 per cent són de més de 65 anys.

Aquest any 2012 s'ha produït una dada molt curiosa quant al nombre de naixements, perquè ha estat idèntic en nens i en nenes, 210, amb un total de 420. Els noms més freqüents en nen han estat Èric, Àlex, Iker i Hugo i, per nena, Martina, Noa, Irene i Daniela. Quant a les defuncions, el 2012 han mort 170 persones, 103 homes i 67 dones.

Una altra dada interessant és la dels moviments interns produïts a la població, persones que han canviat de domicili durant el 2012, que han estat 1.384.

Tots els moviments de població tenen el seu reflex en el padró municipal d'habitants, on s'han efectuat 41.808 gestions, com canvis de domicili, modificacions de dades personals, certificats d'empadronament i de convivència, entre altres.
La població de Ripollet es manté amb molt lleugeres variacions des de l'any 2009:

Any          Població
1999         31135
2001         31671
2003         33605
2004         34825
2005         35790
2006         36158
2007         36819
2008         37330
2009         37420
2010         37673
2011         37682
2012         37475

F.R.