Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal aprova un pressupost de contenció que prioritza l'àmbit social

Imatge 1.
Imatge 1
El Ple del Consell Comarcal ha aprovat aquesta setmana el Pressupost per l'exercici 2013. Un pressupost de 17.263.756,15 euros que parteix de l'austeritat i que prioritza l'atenció a les persones en els àmbits de Benestar Social i Educació, dues de les competències bàsiques que l'ens supramunicipal té delegades.
El pressupost preveu una reducció dels ingressos i les despeses en un 4 %. El pressupost ha estat elaborat tenint en compte el marc actual de reducció del dèficit públic del conjunt de les administracions públiques, que està comportant una significativa disminució dels ingressos així com una major demanda de serveis vinculats a les conseqüències de l'atur.

La presidenta de la Comissió Informativa d'Hisenda, Montse Playà, ha afirmat que "és un pressupost amb un fort caràcter social ja que el 75% de la despesa es destina a l'àmbit social amb un total de 12.770.197 euros per fer front a les despeses referides al programa d'educació, infància i suport a les famílies, així com l'atenció social bàsica i suport a la dependència, prevenció de l'exclusió social i la pobresa, joventut i cultura". Playà també ha afirmat que amb aquest pressupost "prioritzem el manteniment dels serveis de benestar social, congelem les despeses de personal i fem un intens ajustament de la despesa corrent".

El pressupost per àrees
Àrea de Serveis Generals
El pressupost total de despeses és de 3.401.721,72 euros. Inclou les despeses referides a Recursos Humans, Logística i Compres, Sistemes i Telecomunicacions, Atenció Ciutadana i Serveis Jurídics. S'ha concentrat també en aquesta àrea tot el Capítol 1 de la corporació.

Àrea de Govern
El pressupost total de despeses és de 840.205,70 euros. Inclou les despeses referides a Òrgans de Govern, Mercavallès i Serveis Econòmics.

Àrea de Cooperació i Territori
El pressupost total de despeses és de 251.630,77 euros. Inclou les despeses referides als programes de Territori i Medi Ambient, Habitatge, Activitats i Obres i Suport als Ajuntaments.

Àrea de Benestar Social i Educació
El pressupost total de despeses és de 12.770.197,96 euros. Inclou les despeses referides als programes d'Educació, Infància, Adolescència i Suport a les Famílies, Atenció Social Bàsica i Suport a la Dependència, Prevenció de l'Exclusió Social i la Pobresa i Joventut i Cultura.

F.R.