Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ripollet, el municipi que menys residus produeix de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Ripollet és el municipi de l'Àrea Metropolitana que menys residus va produir l'any 2011, amb 0'98 kg per habitant/dia, mig quilo menys que la mitjana, que va ser d'1'47 kg diaris per persona. La localitat obté millors resultats que altres municipis del voltant en la producció d'escombreries, com ara Montcada amb 1'13 kg, Barberà amb 1'23 kg i Cerdanyola amb 1,27 kg diaris. Quant a la recollida selectiva, Ripollet se situa en la mitjana comarcal, amb un 35'24%, però encara a uns 5 punts de la mitjana catalana, que ja ha assolit el 40'6%. L'any passat es van recollir a Ripollet 1.851 tones de matèria orgànica, 649 de cartró, 538 de vidre i 416 d'envasos. Quant a altres residus, cal destacar les 81 tones de tèxtil, les prop de 3 tones de medicaments i 1,2 tones de piles. Aquestes dades s'han fet públiques coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que té com a objectiu conscienciar en la seva reducció.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (European Week for Waste Reduction, EWWR) és un projecte de tres anys que rep el suport del programa Life+ de la Comissió Europea fins al 2012. L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. La propera edició de la Setmana se celebrarà entre el 17 i el 25 de novembre de 2012.

L'objectiu de l'EWWR és conscienciar tots els públics de les diverses accions per prevenir la producció de residus; per exemple, qualsevol acció que es pugui o calgui posar en pràctica abans de llençar un producte. Es tracta de reduir els volums de residus que es generen i el grau de nocivitat dels residus.

La prevenció de residus ha esdevingut una qüestió d'urgència per a tots els països de la Unió Europea (UE). La quantitat de residus domèstics generats s'ha doblat en els darrers 40 anys. El 2009, als Estats Membres de la Unió Europea es va generar una mitjana de 520 kg de residus municipals per persona (font: Eurostat).

En aquest context, hi ha moltes entitats que juguen un paper clau a l'hora de conscienciar els ciutadans de la importància de la prevenció. Les autoritats i les administracions públiques, les associacions, les ONG locals, regionals i nacionals, les xarxes europees, les empreses i les indústries, les entitats educatives i molts d'altres poden participar a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus com a "Responsables de projecte", proposant accions locals dirigides a fer que els ciutadans prenguin consciència sobre els diferents aspectes de la prevenció de residus a Europa i més enllà de les seves fronteres.

Aquestes accions de sensibilització, que tindran lloc durant la tercera setmana de novembre a més de vint països de dintre i fora de la Unió Europea, estaran coordinades pels "Organitzadors", és a dir, per les autoritats nacionals, regionals o locals que actuen sota la tutela dels Col·laboradors de projecte europeus.