Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Regidoria de Joventut i Ciutadania aprova la dissolució dels consells de Joventut i Solidaritat

El passat dijous, 31 de maig, el Ple Municipal va aprovar la dissolució del Consell Municipal de Joventut i del Consell de Solidaritat ja que, arran de la nova organització municipal, fruit de les darreres eleccions, les competències de Solidaritat estan assumides per la Regidoria de Joventut i Ciutadania. El Consell Municipal de Joventut va ser creat l'any 2007 com a òrgan consultiu de l'Ajuntament, dins de les accions desenvolupades al primer Pla Local de Joventut de Ripollet 2005-2008. La Regidoria de Joventut ha realitzat una valoració positiva d'aquest òrgan perquè ha estat el primer de participació dels Joves de Ripollet.
Tot i així, s'ha fet una crítica a la rigidesa de la seva estructura, poc atractiva pels joves i poc flexible per adaptar-se a la les diferents realitats juvenils. Per aquest motiu, la Regidoria de Joventut i Ciutadania està treballant en la creació del Debat jove com a nou espai de participació i debat, on les noves tecnologies tindran un paper important, juntament a espais de debat físics.

Quant a la dissolució del Consell de Solidaritat, la Regidoria de Joventut i Ciutadania fa també una valoració molt positiva de la seva trajectòria en els darrers 11 anys, però entén que cal adaptar el Consell a la nova realitat de la solidaritat, tant a nivell internacional com a nivell local. Per aquest motiu, l'estructura del Consell es transformarà i prendrà nova forma dins de la Comissió de Solidaritat i Cooperació internacional del futur Consell de Serveis Socials. L'actual situació conjuntural de crisi obliga al replantejament de la solidaritat a Ripollet, per la qual cosa es potenciarà la solidaritat local, especialment reforçant les polítiques de Serveis Socials i Ocupació.

La Regidoria de Joventut i Ciutadania vol buscar noves vies de finançament per a la solidaritat, amb l'ajut de la Diputació de Barcelona i explotar les vies estatals i internacionals possibles amb aquesta finalitat. Finalment, l'Ajuntament ha confirmat el pagament del pressupost pendent dels exercicis 2009 i 2010 al Fons Català de Cooperació al desenvolupament per subvencionar els projectes de cooperació Internacional presentats per entitats locals.

F.R.