Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament no acusarà la plataforma Vallès Net de sedició

L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va anunciar a la roda de premsa, celebrada el dijous 9 de gener a l'Ajuntament, que ha donat instruccions als advocats penals que treballen pel Consistori perquè "s'abstinguin de demanar les penes que podrien correspondre a la qualificació de sedició" en la querella presentada contra Vallès Net pels "greus fets ocorreguts després de la celebració d'alguns plens, que en algun cas van impedir la celebració del mateix ple, com va passar l'octubre de 2001". Segons Parralejo, "els fets també es poden tipificar com a constitutius de desordres públics i pertorbació de l'ordre del Ple de l'Ajuntament, com ja recull la demanda". El motiu de la retirada dels càrrecs de sedició respon, segons l'alcalde, a la voluntat "d'evitar la crispació i afavorir la convivència ciutadana".

A continuació reproduïm el text de la resolució d'alcaldia realitzada a tal efecte

"En data 29 d'abril de 2002, després de demanar l'informe d'un advocat especialitzat en dret penal, atesa la gravetat dels fets succeïts en les sessions plenàries dels mesos d'octubre i desembre de l'any 2001 i febrer de 2002, es va decidir formular una querella contra els seus organitzadors o promotors en base al Codi Penal vigent, actualitzat l'any 1995. L'advocat designat va subscriure la querella, qualificant els fets segons el seu criteri professional i l'Audiència Provincial de Barcelona té en aquests moments pendent la decisió en base a quins articles del Codi Penal han de ser jutjats.

La circumstància de que un dels articles invocats es correspongui amb el que el Codi Penal qualifica com delicte de "sedició", ha ocasionat que aquesta no sigui entesa per una part de la ciutadania, malgrat l'advocat justifiqui el seu enquadrament dins l'art. 544 del Codi citat, si bé, també, al seu judici, els fets es poden també tipificar com a constitutius dels delictes de desordres públics (art. 557) i pertorbació de l'ordre del Ple de l'Ajuntament (art. 505).

Aquesta Alcaldia considera que he de fer el que estigui al seu abast per tal d'assolir entre la població un bon clima de convivència, per la qual cosa, amb independència de la decisió que pugui adoptar l'Audiència Provincial respecte al tràmit processal que procedeixi donar a la querella presentada, per la present i en exercici de les atribucions que em confereix la legislació vigent

RESOLC

Encomanar a la representació legal d'aquest Ajuntament que, sempre que jurídicament sigui possible, en proposar la qualificació dels fets denunciats faci únicament referència als que puguin enquadrar-se com a desordres públics i pertorbació del Ple de la Corporació."