Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament insta la Generalitat a liquidar els seus deutes

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Ripollet va acordar, a la sessió del passat 23 de gener, donar compte al Govern de la Generalitat de Catalunya dels deutes que té tant amb aquest Ajuntament com amb els seus organismes autònoms. A més, l'acord també insta al govern autonòmic a què liquidi de forma urgent i prioritària aquests deutes, que ascendeixen a 3.625.594,90 euros.
Del deute total que la Generalitat té amb l'Ajuntament, 13.430 euros corresponen al Patronat Municipal de Cultura, en concepte de subvenció pel programa estable d'arts visuals i escèniques; 245.798,87 euros al Patronat Municipal d'Ocupació, majoritàriament corresponent a subvencions per realitzar plans d'ocupació i cursos de formació; i la resta, 3.366.366,03 euros, directament a l'Ajuntament.

Quant al deute contret directament amb l'Ajuntament, correspon als conceptes següents:

- Llei de barris: 1.690.615,80 euros
- Serveis Socials (llei de dependència, ajuts d'urgència social, servei bàsic d'atenció social, centres oberts, entre altres): 1.166.539,17 euros
- PUOSC parc Primer de Maig: 380.000 euros
- Escoles-bressol: 219.600 euros
- Pla educatiu entorn: 77.107 euros
- Polítiques d'igualtat: 27.645 euros
- Ocupació: 16.559,15 euros
- Joventut: 8.797 euros
- Participació Tributs de la Generalitat: 7.777,10 euros
- Manteniment Jutjat de Pau: 7.650 euros

A banda d'aquesta comunicació del deute, l'acord reclama la necessitat d'un model de finançament local i recorda que les corporacions locals fan front a obligacions per les quals no té competència atribuïda legalment i, per tant, tampoc compten amb els corresponents recursos. Un clar exemple són les escoles bressol, que ja han comptat amb una retallada molt considerable de l'aportació que ha de fer la Generalitat.

Per últim, la Junta de Govern també recorda que el Ple del Parlament de Catalunya va fer públiques les dades sobre el deute contret amb les diferents administracions locals i que, si no s'abonava aquest deute abans de finalitzar l'any 2011, s'establiria un calendari per al pagament d'aquests imports. A data d'avui, l'Ajuntament recorda que cap d'aquests acords s'ha complert.

R.H.