Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple del Consell Comarcal aprova la revisió de les ordenances fiscals per l'any 2012

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental va aprovar el passat 14 d'octubre la revisió de les ordenances fiscals per al proper any. Els ingressos del Consell Comarcal en concepte de taxes representen aproximadament el 3'5 % del global del pressupost d'ingressos. D'una banda, l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei del mercat de fruites i verdures i altres productes alimentaris a Mercavallès, pel que fa a les tarifes, no es modifica i queda en un increment del 0%.
Pel que fa a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ús i l'aprofitament especial de zona reservada per aparcaments de vehicles a Mercavallès registra un increment de les tarifes del 5% que s'ha consensuat en el sí de la Comissió d'Assessorament del Mercavallès, amb els representats dels paradistes.

Pel que fa a la ordenança fiscal reguladora de la taxa per actuacions d'avaluació ambiental, no és objecte de revisió i per tant es mantindrà la tarifa vigent. I finalment, es deroga la ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització del servei de recollida de residus de Mercavallès amb efectes des del dia 1 de gener de 2012. Aquesta taxa passarà a ser un preu públic per adequar-ho a la legislació vigent i el preu públic s'aprovarà properament.