Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les zones 30 al municipi, una nova forma de convivència

Les regidories de Medi Ambient i Urbanisme de l'Ajuntament de Ripollet han executat durant aquest estiu el projecte per a la senyalització de zones de mobilitat limitada, formades per les anomenades Zones 30 i per les Zones de convivència. Per dur a terme aquest projecte s'ha contractat veïns i veïnes del municipi en situació d'atur. Durant aquest mes en què finalitzarà l'execució del projecte, s'està donant una última capa de pintura amb component antilliscant, per a millorar l'adherència a les zones pintades. Tant la senyalització horitzontal com la vertical s'ha consensuat juntament amb la Policia Local, obeint a criteris de seguretat viària, visibilitat i accessibilitat. Amb aquest projecte, l'Ajuntament vol pacificar el trànsit rodat, reduir les emissions contaminants i el soroll.
L'objectiu també és prioritzar la circulació de vehicles pels carrers més ràpids i de pas, i donar prioritat per a vianants a la resta del municipi en zones d'estar.

Què són les zones 30 i les zones de convivència?
Les zones 30 són aquelles on la velocitat màxima de circulació permesa és de 30 Km/h, i les zones de convivència són aquelles zones de circulació per a vianants on poden utilitzar tota la zona de circulació i tenen prioritat a tota la calçada.
En algunes d'aquestes zones poden estar autoritzats els jocs i els esports i la velocitat màxima de circulació pels vehicles és de 20 Km/h, si no hi ha cap senyalització més restrictiva.

A l'hora d'implantar les zones 30 s'ha de diferenciar entre "vies de passar" o vies perimetrals que delimiten les zones 30 i constitueixen vies principals de circulació, essent carrers de llarg recorregut, i les "vies d'estar" o Zones 30, que són vies de destí a algun lloc: es tracta de vies que per les seves característiques morfològiques (vies estretes) o de funció (comercial i un important trànsit de vianants) aconsellen una actuació més restringida respecte a la circulació del vehicle privat.

L.P.