Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Signada la pròrroga del Pla Educatiu d'Entorn pel curs 2011- 2012

El passat 1 de juliol l'Ajuntament de Ripollet i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya van signar la pròrroga del conveni de col·laboració pel Pla Educatiu d'Entorn. L'import global de la subvenció és de 89.286 euros, el que suposa un 20 per cent menys de la dotació del curs anterior.
Tot i la disminució, que afecta més a la dotació oberta (aquella que la Comissió Local pot decidir a quines actuacions es destina) hi ha actuacions finalistes (tenen una actuació assignada) que tenen els imports fixats.

Des de l'inici del PEE, aquestes actuacions han estat:
· Actuacions de suport a la tasca escolar: 18.000 euros, per organitzar tallers d'estudi assistit fora de l'horari lectiu.
· Actuacions esportives, pels centres que formen part del Pla Català d'Esports a l'Escola, amb un total de 21.100 euros que es distribueixen entre les 6 escoles que es van afegir.
· Actuacions per a famílies, a concretar dins de la Comissió segons les demandes i prioritats de la comunitat educativa.

Aquesta informació, arribarà als centres i així ells podran distribuir els imports en aquelles activitats esportives i/o de fora escola que prioritzin. Per a la resta d'actuacions, serà la Comissió Local qui decidirà les actuacions que es prioritzaran així com els imports que es destinaran. Aquesta Comissió està integrada per tècnics de diferents àmbits municipals i professionals de la Generalitat. Sempre es tindran en compte els eixos de treball que promou el PEE: la millora de l'èxit escolar i de la cohesió social a través de l'ús de la llengua catalana, tot prioritzant l'atenció a la població escolar i particularment les etapes infantil, primària i secundària, dels 3 a 16 anys.

El proper dia 7 d'octubre es farà una sessió de treball amb la Comissió Local i oberta a tota la comunitat educativa, que comptarà amb l'assistència de Gené Gordo, Subdirectora d'Atenció a la Comunitat Educativa i responsable de la Generalitat pels PEE . L'objectiu d'aquesta sessió és buscar vies per seguir treballant les actuacions engegades de la manera més sostenible i per poder donar continuïtat al treball que es va engegar amb el Pla educatiu d'entorn.

F.R.