Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Anunci oficial

L’Ajuntament de Ripollet, necessita cobrir una plaça d’Enginyer Industrial Superior, en la forma següent:

Contracte.- Nomenament de funcionari interí.
Titulació.- Enginyer Industrial Superior.
Sol·licituds.- S’han de presentar al registre general de l’Ajuntament, fins el dia 19 d’octubre del 2002, en horari d’oficina.
Les bases íntegres de la convocatòria estan exposades al tauler d’edictes de la Corporació, on també es fixaran els successius anuncis.
Data de celebració de proves.- Es portaran a terme el dilluns dia 28 d’octubre del 2002, a les 09:30 hores, en les oficines de la Casa Consistorial, c/ Balmes, 2, de Ripollet.
Data incorporació al lloc de treball.- La persona seleccionada s’haurà d’incorporar al lloc de treball en el termini màxim de 10 dies a partir del seu nomenament.-
Informació.- Departament de Personal (Telèfon 93 504 60 00).