Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis Socials atorga 24.000 euros en beques de llibres i material escolar

La Regidoria de Serveis Socials ha atorgat gairebé 24.000 euros en ajudes a llibres i material escolar per al curs 2010-2011. De les 615 sol·licituds presentades, se n'han aprovat 433. Amb aquestes beques es cobreixen part de les despeses familiars originades per l'adquisició de llibres de text, des de P3 fins a 6è de primària, tant d'ensenyament públic com de concertat. Aquestes ajudes estan destinades a famílies empadronades al municipi, amb dificultats econòmiques i socials, amb fills i filles que estiguin realitzant estudis d'educació infantil o primària i que obtinguin la puntuació necessària segons els barems establerts.
Aquests tenen en compte tres àmbits diferents: dades familiars (número de fills); dades econòmiques (renda per càpita) i dades sociofamiliars (dificultats socials referides a la família o als menors). La valoració s'ha realitzat tant per la documentació aportada pels sol·licitants com pel dictamen dels professionals de serveis socials. Existeixen dues modalitats d'ajuts, la beca parcial i la beca total, amb diferents imports en funció de si és educació infantil o educació primària.

L.P.