Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell de la Informació de Catalunya respon la queixa de NNGG del PP

En resposta a la queixa de Noves Generacions del PP de Ripollet, sobre els mitjans de comunicació municipals, el Consell de la Informació de Catalunya ha certificat que aquests han donat “cobertura i difusió a tots els actes corresponents a grups polítics i, respecte a Noves Generacions del PP, que han sortit 13 notícies a la ràdio i 15 a la web en els darrers dos anys”. Aquest acord respon a la queixa de NNGG del PP, formulada a través del Defensor del Ciutadà, que assegurava què les seves activitats i propostes eren “sistemàticament silenciades” pel Patronat Municipal de Comunicació.
L'acord va ser pres per unanimitat a la sessió plenària del consell del CIC del 27 d'abril, tot i que no va ser comunicat fins un mes després. La declaració del CIC es basa en la documentació demanada al Patronat Municipal de Comunicació, amb un informe estadístic i dos dossiers amb els redactats de les notícies de política publicades i radiades, així com les gravacions dels informatius i les edicions del “BR Butlletí de Ripollet” dels darrers 2 anys. No obstant això, el CIC s'inhibeix de pronunciar-se més enllà, ja que afirma que no disposa de suficients elements per dictaminar si han faltat més “notícies o comentaris dels autors de la queixa, així com d'altres grups”.

Òrgan d'arbitratge
El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) és una entitat sense afany de lucre constituïda pel Col.legi de Periodistes de Catalunya (CPC) l'any 1997. Té la finalitat de vetllar per l'acompliment dels principis d'ètica professional periodística continguts en el Codi Deontològic, el qual va ser aprovat per la Junta de Govern del CPC i pel II Congrés de Periodistes de l'any 1992. És un òrgan d'arbitratge que, segons explica en l'escrit de resposta a la queixa de Ripollet, es sosté en el principi que els periodistes i mitjans han de fer "un seguiment democràtic dels diferents sectors, moviments i sensibilitats que hi ha a la societat”. Com a tal, exerceix les seves funcions sobre els professionals i mitjans de comunicació que desenvolupen les seves activitats informatives a Catalunya.