Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Padró Municipal d'Habitants de Ripollet compta amb 37.420 persones.

El passat 25 de gener, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo i el 2on tinent d'alcalde, Xavier Peñarando, van presentar en roda de premsa les dades del padró municipal d'habitants de Ripollet a data 1 de gener de 2010. Així, actualment hi ha a Ripollet un total de 37.420 persones empadronades, 90 més que al 2009. La composició per sexes està realment equilibrada ja que el municipi compta amb 18.943 homes i 18.477 dones.

Pel que fa a les altes n'hi ha hagut 2.698, de les quals 568 corresponen a naixements, 1.992 a canvis de residència i 138 són per omissió. Pel que fa a les baixes, durant 2009 n'hi ha hagut 2.608. Si mirem les franges per edat, el sector de població més important a Ripollet se centra entre els 30 i els 45 anys i per tant es pot dir que la població del municipi és jove.

Nivell acadèmic
En relació amb el nivell acadèmic, enguany han estat actualitzades les dades per part de l'Institut Nacional d'Estadística, modificant el nivell d'estudis de 8.000 persones, i es demostra que la formació de la població a Ripollet ha augmentat notablement. Així, actualment només hi ha al municipi 1.000 persones que no saben llegir ni escriure, 7.000 compten amb el Batxillerat elemental, 2.000 han cursat estudis d'FP 1 i 2.000 més de FP2. Gairebé 3.000 han fet estudis de batxiller superior i més de 3.000 han realitzat una diplomatura o llicenciatura.

Evolució de la població
Si mirem l'evolució del padró al llarg dels anys, està clar que l'increment més important de població a Ripollet va tenir lloc entre l'any 60 i l'any 75, quan es va arribar als 24.114 habitants. Fins al 2009, és a dir en 35 anys, Ripollet ha augmentat els seus habitants en 12.000 persones, cosa que suposa un creixement controlat i lleu. De fet des de l'any 2005 Ripollet ha crescut poc passant de 34.825 habitants als 37.420 actuals.

Pel que fa a la població estrangera, enguany s'ha trencat la tendència ascendent, principalment per les baixes expectatives de trobar feina. Han vingut menys persones a Ripollet i altres han marxat durant l'any 2008. Així, mentre que l'any passat el padró registrava 4.639 estrangers enguany, a dia 1 de gener, hi ha 4.579 inscrits, és a dir 60 persones menys.

Per concloure, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo ha destacat que durant 2009, hi ha hagut 38.000 moviments al padró de Ripollet, 8.000 més que l'any passat. Això demostra que Ripollet és una ciutat viva i activa.

FOTO: L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i el segon tinent d'alcalde, Xavier Peñarando, presenten les dades del Padró Municipal d'Habitants.

L.P.